PolecanyBiznes.plWiadomości biznesowe5 sposobów na to, jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników
5 sposobów na to, jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników

5 sposobów na to, jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników

przez Biznesowe materiały prasowe

Zdezorganizowany zespół, zmęczenie pracowników, złe zarządzanie ich czasem wpływają negatywnie na efektywność firmy. Oto kilka wskazówek, które pomogą wzmocnić Ci dobre samopoczucie personelu, zwiększyć jego wydajność i w efekcie stworzyć szanse na polepszenie funkcjonowania firmy. Poznaj 5 sposobów na to, jak zadbać o firmę i dobrostan pracowników.

Z wrześniowych badań PSH Lewiatan zrealizowanych we współpracy z SW Research w ramach inicjatywy "Urodzeni Przedsiębiorcy" wynika, że Polacy narzekają na wypalenie zawodowe. Pracownicy czują się przemęczeni, brakuje im klarownych zasad określających możliwości awansu. Chcą, by pracodawcy bardziej dbali o zwiększenie ich kompetencji.

Opinie pracowników wyrażone w badaniach powinny być uważnie analizowane przez pracodawców i właścicieli mniejszych lub większych firm. Podejście do pracy i oczekiwania wobec pracodawcy zmieniają się dzisiaj radykalnie. Warto tym zmianom przyjrzeć się i zastanowić, jak dostosować funkcjonowanie firmy do najnowszych trendów – mamy do czynienia ze zmianą globalną.

 

5 sposobów, by zadbać o dobrostan pracowników

Przedstawiamy kilka prostych zabiegów, które mogą mieć dobry wpływ na skuteczność zarządzania Twoją firmą. Wdrożenie ich może też stać się początkiem procesu, w którym dobrostan pracowników korzystnie przełoży się na jej biznesową kondycję.

 

1. Zapewniaj work-life balance

Work-life balance to zdrowa równowaga między życiem prywatnym a zawodowym. Pokoleniowa zmiana na rynku pracy zdominowanym przez millenialsów i pokolenie Z oznacza radykalne przewartościowanie w spojrzeniu na rolę pracy i pracodawcy. Zrób więc wszystko, by poznać oczekiwania pracowników dotyczące tej kwestii. Sprawdź, czy Twoje wyobrażenie o satysfakcjonujących warunkach pracy jest zbieżne z oczekiwaniami personelu. Precyzyjne wytyczenie granic między pracą a życiem prywatnym staje się dzisiaj niezbędnym elementem zarządzania każdą firmą zgodnie z duchem ESG – dotyczy to zarówno dużych, jak i małych firm. Zadbaj więc o to, by obowiązki zawodowe nie przeciążały pracowników. Zespoły, które funkcjonują w poczuciu zdrowej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, są bardziej efektywne i bardziej lojalne wobec pracodawcy. Mocniej też angażują się w swoją pracę.

 

2. Motywuj, dbaj, nagradzaj

Dobry pracownik potrzebuje pozapłacowych bodźców motywujących go do codziennej pracy. Dbanie o odpowiednią atmosferę w biurze, nagradzanie dobrych wyników, oferowanie dodatkowych benefitów firmowych – to wszystko powinno stać się integralną częścią procesu zarządzania firmą. Na wzmacnianie dobrych relacji między pracownikiem a pracodawcą, będą wpływać nawet tak proste pomysły, jak:

  • organizowanie różnorodnych konkursów;
  • spersonalizowane prezenty na różne okazje;
  • elastyczne godziny pracy.

Pozytywnie nastawiony pracownik mocniej zaangażuje się w swoje obowiązki i podejmie wykonywania bardziej wymagających zadań. System motywacyjny może być jednym z silnych atutów, którym dysponuje menedżer. Z kolei zmotywowany zespół, to większa szansa na realizację firmowych planów.

 

3. Zarządzaj czasem

Dobre zarządzanie czasem pracy w firmie zmniejsza niebezpieczeństwo przemęczenia i stresu odczuwanego przez pracowników. Kluczowe jest w tym przypadku zrozumienie, ile tego czasu potrzeba na realizację zadań, które z nich są priorytetowe, jakimi zasobami ludzkimi dysponujemy, by je realizować. Analiza sposobów, w jakie pracownicy wykonują swoje obowiązki, monitorowanie danych dotyczących czasu pracy pomogą w identyfikacji obszarów wymagających optymalizacji. Warto planować pracę przy pomocy regularnie aktualizowanego harmonogramu, który ułatwi klarowny podział obowiązków i ustalanie priorytetów. Warto pamiętać, że pracownik powinien mieć świadomość, które zadania są najistotniejsze, a które można zrobić później.

 

4. Inwestuj w kompetencje

Na wyniki, jakie osiąga firma, kluczowy wpływ mają standardy obsługi klienta. Edukowanie pracowników w tym zakresie to krok w dobrą stronę. Ale warto także szkolić i uczyć personel, tak aby poszerzał swoją wiedzę z pozostałych obszarów. Powinny to być regularne szkolenia związane zarówno z nabywaniem konkretnych umiejętności (np. szkolenia inwentaryzacyjne), jak i kompetencji miękkich, a nawet podstaw marketingu. Zadbaj więc o otrzymywanie feedbacku związanego z potrzebami pracowników odnośnie do szkoleń i kursów. Każde działanie na rzecz dostarczania wiedzy pracownikom i menedżerom będzie się opłacać. Prawa współczesnego rynku są takie, że zwyciężają na nim specjaliści dobrze poinformowani i otwarci na pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności.

 

5. Wykorzystuj technologię

Nowoczesne technologie sprzyjają dzisiaj polepszeniu kultury organizacyjnej zarówno małych, jak i dużych firm. Nie bój się ich! Wykorzystane we właściwy sposób, zwiększą produktywność personelu. Wdrażanie odpowiednich aplikacji nie tylko przyśpiesza i standaryzuje kluczowe procesy w firmie, ale także ułatwia pracownikom i kadrze menedżerskiej wykonywanie rutynowych czynności. Przeanalizuj procedury w swojej firmie, by ocenić, czy standardowe obowiązki personelu nie mogą być do pewnego stopnia zautomatyzowane. Technologia może skrócić czas wykonywania konkretnych zadań, dzięki czemu wzrośnie wydajność i zadowolenie pracowników, co w efekcie przełoży się na wyniki firmy.

 

Zaglądaj systematycznie na popularny portal biznesowy, by dowiedzieć się więcej o tym, jak dbać o firmę i dobrostan pracowników.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz