PolecanyBiznes.plMateriały partneraExtended DISC – test czy badanie?
Extended DISC w biznesie

Extended DISC – test czy badanie?

przez Artykuł reklamowy
Artykuł sponsorowany

Extended DISC® to narzędzie biznesowe, które pozwala zebrać informacje na temat stylów zachowań pracowników, a także ich roli w zespole oraz kwestii związanych z czynnikami stresogennymi i motywacyjnymi. Czy w związku z tym Extended DISC® to test osobowości?

 

Jak zdefiniować osobowość?

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie, musimy zastanowić się, czym jest osobowość oraz na czym opierają się testy osobowości. Z uwagi na obecność wielu szkół psychologicznych mówimy o co najmniej kilku definicjach osobowości, np. psychodynamicznej, humanistycznej czy behawioralnej. Każda z nich opisuje osobowość pod określonym kątem – teorie Freuda skupiają się na ego, superego oraz id, a np. teoria behawioralna bierze pod uwagę wpływ otoczenia i doświadczenia jednostki na jej osobowość. Co za tym idzie, testy osobowości powinny być oparte na konkretnej teorii psychologicznej. Dzięki temu lepiej zrozumiemy analizę odpowiedzi respondenta i rezultat badania.

Rozumienie osobowości jest kluczowe dla wielu dziedzin życia – od relacji interpersonalnych, przez terapie psychologiczne, aż po procesy rekrutacyjne w firmach. Niektóre teorie osobowości koncentrują się na wewnętrznych motywacjach jednostki, podczas gdy inne badają zewnętrzne czynniki, które kształtują naszą postawę wobec świata. Na przykład, podejście humanistyczne, reprezentowane przez takich teoretyków jak Carl Rogers czy Abraham Maslow, skupia się na dążeniu do samorealizacji i podkreśla znaczenie autentycznych, pozytywnych relacji w kształtowaniu osobowości.

 

Rodzaje testów osobowości

Współczesne testy osobowości, takie jak MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) czy MBTI (Myers-Briggs Type Indicator), mają różne fundamenty teoretyczne i są stosowane do różnych celów – od diagnozy zaburzeń psychicznych po pomoc w rozwoju osobistym czy zawodowym.

Ważne jest, aby pamiętać, że żaden test nie jest w stanie w pełni opisać skomplikowanej i wielowymiarowej natury ludzkiej osobowości. Dlatego też interpretacja wyników wymaga wiedzy i doświadczenia. Ostatecznie, nasza osobowość jest sumą naszych doświadczeń, genów, wychowania i wielu innych czynników, które razem tworzą unikalny obraz każdej jednostki.

 

Czy Extended DISC to test osobowości?

Głównym podobieństwem pomiędzy testem osobowości a Extended DISC jest forma przeprowadzenia badania. W obu przypadkach, choć mówimy o wybieraniu odpowiedzi, nie są to testy sprawdzające, tzn. wybory respondenta nie są ani dobre, ani złe. Istotna jest ich interpretacja i płynące z niej wnioski. Ponadto testy osobowości i Extended DISC w żaden sposób nie weryfikują np. wiedzy ogólnej czy branżowej badanych.

Czy w związku z tym Extended DISC® jest testem osobowości? Nie. Zadaniem tego narzędzia jest zbadanie stylu zachowania, a nie osobowości. Testy osobowości można przypisać do psychologii, a Extended DISC® jest narzędziem praktycznym, które pokazuje różnorodność ludzkich zachowań. Osobowość to znacznie szersze pojęcie i z tego względu, gdy mówimy o Extended DISC®, to pomijamy określenia “badanie osobowości" bądź “typy osobowości", gdyż nie oddają one esencji narzędzia i jego celowości.

 

Co to jest Extended DISC?

Extended DISC bada zachowania respondenta w kontekście czterech kategorii: percepcja, intuicja, myślenie, uczucia. W zależności od tego, które z nich są dominujące, narzędzie wskazuje naturalne style zachowań dla danej osoby i analizuje je pod kątem m.in. stylu komunikacji, reakcji na czynniki zewnętrzne (co motywuje i demotywuje daną osobę, a co wywołuje stres), a także mocne strony i naturalne talenty badanego. Wynik jest kombinacją dwóch bądź trzech z czterech podstawowych stylów: D, I, S i C (tj. Dominującego, Towarzyskiego, Wspierającego oraz Dokładnego). W extended.tools polecamy narzędzie Extended DISC menedżerom, liderom, a także pracownikom HR, którzy chcą się więcej dowiedzieć na temat swoich pracowników lub skorzystać z badania w kontekście rekrutacji do zespołu.

Zobacz również: https://extended.tools/testy-osobowosci-czym-sa-i-jak-dzialaja-czy-extended-disc-to-test-osobowosci/

 

Po więcej porad biznesowych zaglądaj na najlepszy portal biznesowy w Polsce.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz