PolecanyBiznes.plBiznesFaktoring a poprawa relacji z dostawcami: jak zbudować trwałe partnerstwo?
faktoring w biznesie

Faktoring a poprawa relacji z dostawcami: jak zbudować trwałe partnerstwo?

przez Artykuł reklamowy
Artykuł sponsorowany

Faktoring jako usługa finansowa dla biznesu cieszy się rosnącym powodzeniem. Z każdym rokiem przybywa przedsiębiorców korzystających z możliwości, jakie daje faktoring. I nic w tym dziwnego. Ponieważ jest rozwiązaniem gwarantującym płynność finansową nawet w niepewnych czasach. Jednakże nadal spora część przedsiębiorców podchodzi do usług faktoringu sceptycznie. Wynika to z obaw, że wpłynie on negatywnie na ich relacje z kontrahentami. Jest to jednak kompletnie błędny tok myślenia. Ponieważ w rzeczywistości usługa faktoringu oprócz finansowania niesie ze sobą ogrom innych korzyści, które pozytywnie wpływają na zaufanie partnerów w biznesie.

 

Czym jest faktoring?

Faktoring jest usługą, która pozwala na wcześniejsze pozyskanie środków finansowych ze sprzedaży nieprzeterminowanych faktur o odroczonym terminie płatności. Wystawionych z tytułu sprzedanych towarów lub wykonanych usług i scedowanych na rzecz firmy factoringowej, lub banku. Przedsiębiorca dzięki opcji pozyskania środków pieniężnych przed terminem płatności zapobiega przede wszystkim możliwości powstania zatorów płatniczych. I zdecydowanie poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa. Buduje tym samym wizerunek odpowiedzialnego i co najistotniejsze wypłacalnego partnera biznesowego.

Dodatkowo pozyskuje finansowanie umożliwiające ekspresowy rozwój firmy. Dzięki czemu jest postrzegany przez kontrahentów jako osoba zaradna, pomysłowa i przede wszystkim warta zaufania. Ponadto faktoring w przypadku najbardziej sceptycznych przedsiębiorców udostępnia rozwiązania, które pozwalają na nieinformowanie kooperantów o korzystaniu z usług faktoringu.

 

Faktoring cichy

Określany mianem faktoringu cichego, tajnego lub ukrytego jest idealnym rozwiązaniem pozwalającym na pozyskanie finansowania dla wszystkich zatwardziałych sceptyków niedowierzających w pozytywny wpływ faktoringu na relacje biznesowe. Jest on bowiem formą finansowania, w której nie informuje się kontrahenta o przeniesieniu cesji na faktora, czyli bank lub firmę factoringową, które finansują przedsiębiorcę, uwalniając środki pieniężne z przyszłej płatności. W związku, z czym dotychczasowy partner biznesowy nadal reguluje wszystkie faktury na dotychczasowych zasadach. Przedsiębiorca natomiast po uregulowaniu należności przez kontrahenta przelewa środki pieniężne na konto faktora.

 

Faktoring podstawą budowania silnych relacji

Jednakże z uwagi na fakt, że faktoring tajny jest najbardziej ryzykowną formą finansowania dla firmy factoringowej, jest on też najdroższą formą faktoringu. Dlatego też korzystanie z faktoringu tajnego nie jest zalecaną formą finansowania. Zwłaszcza że inne rodzaje faktoringu poza dużo niższymi kosztami niosą szereg dodatkowych korzyści.

  • Umożliwiają między innymi opcję monitorowania płatności faktur.
  • Pozwalają faktorowi na podjęcie działań zmierzających do odzyskania należności z faktur w razie opóźnień kontrahenta w ich regulowaniu.

Dzięki czemu przedsiębiorca jako faktorant zaczyna być postrzegany jako partner, w przypadku którego zawsze warto dotrzymywać terminów płatności. Ponadto również sam przedsiębiorca z uwagi na fakt korzystania z faktoringu gwarantującego płynność finansową i terminowe regulowanie płatności zyskuje wśród partnerów biznesowych opinię godnego zaufania. Terminowego i rzetelnego płatnika, z którym warto współpracować. I do najważniejszych korzyści dodanych wynikających z faktoringu należy dodać możliwość weryfikacji przyszłych potencjalnych partnerów biznesowych pod kątem uczciwości i wiarygodności finansowej, co jest wskazówką do podjęcia współpracy lub jej zaniechania.

 

Krótkie podsumowanie

Wbrew obawom wielu przedsiębiorców korzystanie z usług faktoringu w żaden sposób nie wpływa negatywnie na wzajemne relacje biznesowe. Podkreśla natomiast wiarygodność finansową przedsiębiorcy jako rzetelnego płatnika i godnego obdarzenia zaufaniem partnera biznesowego. Dzięki czemu umożliwia budowanie trwałych i stabilnych relacji partnerskich. Ponadto w przypadku przedsiębiorców, którzy mają obawy o pogorszenie wzajemnych stosunków biznesowych z tytułu korzystania z usług factoringowych, istnieje wprawdzie nieco droższe, ale w pełni poufne rozwiązanie, jakim jest faktoring cichy. Co ważniejsze więcej informacji na temat usług factoringowych można pozyskać na stronie https://pragmago.pl/ w zakładce "Usługi". Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami. Ponieważ firma już od wielu lat wspiera przedsiębiorców, wdrażając innowacyjne rozwiązania dla biznesu. I bezsprzecznie w zakresie finansowania jest stabilnym partnerem biznesowym.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz