PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweFilozofia FIRE – czy wczesna niezależność finansowa ma sens w Polsce?
Filozofia FIRE - wczesna niezależność finansowa

Filozofia FIRE – czy wczesna niezależność finansowa ma sens w Polsce?

przez Biznesowe materiały prasowe

Statystyczny mieszkaniec Polski musiałby odkładać aż 65% swojego rocznego wynagrodzenia po przekroczeniu 30 roku życia, by osiągnąć niezależność finansową już w wieku 55 lat. Kiedy więc idea FIRE może mieć sens, a kiedy pozostaje nieosiągalna?

 

Wczesna finansowa niezależność – co to takiego?

Ruch FIRE (Financial Independence Retire Early), w myśl którego dość szybko osiąga się niezależność finansową i kontynuuje życie na dotychczasowym poziomie bez polegania na systemie emerytalnym, wzbudza coraz większe zainteresowanie. Szczególnie w obliczu niepewności wobec wytrzymałości programów emerytalnych ZUS czy niezmiennie starzejącego się społeczeństwa. Polska firma Omni Calculator przygotowała narzędzie zdolne do wyliczenia ile procent oraz jaką konkretną kwotę ze swojej wypłaty należy regularnie odkładać, by w odpowiednim wieku pozwolić sobie na wcześniejszą emeryturę i swobodne życie ze zgromadzonych środków. Okazuje się, że w Polsce osiągnięcie takiej niezależności może być bardzo wymagające.

 

​Wysoki próg wejścia

Opracowane przez Omni Calculator rozwiązanie można w pełni spersonalizować, wpisując odpowiednie wartości ośmiu wymaganych parametrów. Należy wskazać wiek rozpoczęcia oszczędzania w myśl ruchu FIRE, wiek przejścia na planowaną, wcześniejszą "emeryturę", aktualne zarobki, miesięczne wydatki, obecną wartość posiadanych oszczędności, ich oprocentowanie roczne oraz prognozowaną wartość inflacji w okresie po osiągnięciu niezależności. Musimy także określić, ile lat ​prognozujemy żyć ze zgromadzonych w myśl idei FIRE środków.

Do przykładowego wyliczenia uwzględniliśmy następujące parametry: przystąpienie do metody FIRE w wieku 30 lat, pożądany wiek osiągnięcia niezależności – 55 lat, dochody w wysokości średniego wynagrodzenia za I kw. 2023 wg. GUS (5186 zł netto), miesięczne wydatki rzędu 2 tyś. złotych, 10 tyś. złotych posiadanych oszczędności, ich oprocentowanie roczne na poziomie 1,5% oraz prognozowana inflacja w wysokości 3,6% – posiłkując się najdalszą dostępną estymacją Międzynarodowego Funduszu Walutowego na koniec 2025 roku. Okres korzystania z pozyskanych środków został zaś ustalony na 25 lat, czyli do 80 roku życia.

– "Przy takich założeniach, osoba zamierzająca wdrożyć założenia filozofii FIRE i chcąca pozwolić sobie na pełną niezależność finansową musiałaby odkładać każdego roku aż 64,81% swoich zarobków, gdyż potrzebuje zgromadzenia na swoim koncie przeszło 1,8 mln złotych. Nasze narzędzie wskazuje również konkretną kwotę, która w naszym przypadku pozwoli po zakończeniu pracy żyć na niezmiennym poziomie, zgodnie z założeniami idei FIRE. Przy takiej wysokości dochodów bardziej sensownie brzmi odłożenie czasu przejścia na "własną emeryturę" do 60 roku życia – wówczas wystarczy odkładanie niespełna 30% rocznych zarobków: – tłumaczy dr Dominik Czernia z Omni Calculator.

 

​Wydatki kluczowym parametrem

Oczywiście, im wyższy poziom przychodów, tym łatwiej rozważać sens przystąpienia do idei FIRE, jednak nie tylko skala zarobków ma tu znaczenie. Im więcej zarabiamy w okresie czynnym zawodowo, tym wyższy zwykle nasz poziom życia, co czyni znacznie bardziej wymagającym pozyskanie właściwej kwoty pozwalającej na osiągnięcie wcześniejszej niezależności przy jego zachowaniu. Mówiąc wprost – absolutnie kluczowy jest tutaj poziom miesięcznych wydatków, gdyż to ich wysokość nierzadko jednoznacznie determinuje to, czy w naszym przypadku filozofia FIRE ma sens, czy też nie. Nawet jeśli nasze przychody są bardzo wysokie.

Ponownie warto posłużyć się tu konkretnym wyliczeniem wprost z narzędzia Omni Calculator. Jeżeli zarabiamy 10 tysięcy złotych netto, a poziom miesięcznych wydatków wynosi 6000 zł przejście na niezależność finansową w wieku 55 bez zadbania o dodatkowe źródła przychodów, będzie niemożliwe, gdyż wiązałoby się z koniecznością zachowywania ponad 100% rocznych przychodów. Biorąc pod uwagę rozpoczęcie oszczędzania w wieku 30 lat i zamiar osiągnięcia niezależności w wieku 55 lat. Przesunięcie tej granicy o 5 lat, do 60 roku życia oznacza potrzebę oszczędzenia 47% rocznych zarobków, co już nabiera sensu, choć wciąż będzie dość wymagające. Z kolei, gdy miesięczny przychód będzie równy 20 tysięcy złotych, zaś każdego miesiąca wydajemy połowę, a więc 10000 zł, na naszym koncie musi pozostać 39% rocznych zarobków, gdyż na swobodne przeżycie 25 lat na "własnej emeryturze" potrzebować będziemy niemal 6 milionów złotych.

– "Każdy może przeliczyć, w jakim stopniu filozofia FIRE może mieć sens w jego przypadku. Jeśli osiąga dość wysokie przychody, a skala jego wydatków jest względnie nieduża, pozwolenie sobie na całkowitą niezależność w dużo młodszym wieku niż wiek emerytalny może mieć sporo sensu. W przypadku mniejszych zarobków i dużych comiesięcznych obciążeń przystąpienie do ruchu FIRE wciąż może mieć sens, jednak nie obejdzie się bez zadbania o bardziej rentowne lokowanie swojego kapitału niż na, z reguły nisko oprocentowanych, kontach oszczędnościowych" – dodaje dr Dominik Czernia z Omni Calculator.

 

Na portalu biznesowym PolecanyBiznes.pl informujemy o tym, co ważne dla ludzi biznesu.

 

Materiały prasowe. Źródło: newseria.pl.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz