PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweFirmy w Europie i Akt o Usługach Cyfrowych
firmy z branży internetowej

Firmy w Europie i Akt o Usługach Cyfrowych

przez Biznesowe materiały prasowe

Akt o Usługach Cyfrowych (ang. Digital Services Act) to rozporządzenie UE zwane "konstytucją Internetu", które zacznie w pełni obowiązywać 17 lutego 2024 roku. Jego zadaniem jest stworzenie bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego świat online dla użytkowników w każdym z krajów członkowskich UE. W jaki sposób nowe regulacje wpłyną na firmy w Europie? Oto "Przewodnik po DSA" dla przedsiębiorców z europejskich firm.

 

Co to jest "konstytucja Internetu"?

"Konstytucja Internetu", czyli Akt o Usługach Cyfrowych (ang. Digital Services Act) to rozporządzenie UE, który zacznie obowiązywać od 17 lutego 2024. Nowe regulacje mają zapewnić większą przejrzystość reklam czy ułatwić sposób zgłaszania nielegalnych treści. Digital Services Act w kluczowy sposób wpłynie na działalność wszystkich firm w Internecie, które zapewniają odbiorcom dostęp do usług, produktów i treści takich jak np. wyszukiwarki, platformy handlowe czy serwisy społecznościowe. W jaki sposób przedsiębiorcy powinni przygotować się na nadchodzące zmiany? Odpowiedź na to pytanie znajdziesz w "Przewodniku po DSA" opracowanym przez IAB Polska, by ułatwić firmom orientację w nowych przepisach.

 

Kogo dotyczą przepisy Digital Services Act?

Akt o Usługach Cyfrowych nakłada odpowiedzialność za treści zamieszczane na platformach internetowych na wszystkie firmy działające w modelu dostawcy usług pośrednich – zapewniające użytkownikom dostęp do treści, produktów i usług. W praktyce zapisy dotyczą wszystkich podmiotów udostępniających treści, wyszukiwarek, stron handlowych, sieci społecznościowych, sklepów z aplikacjami, platform podróży czy zakwaterowania. Co więcej, nowe regulacje ułatwią kontrolowanie działających globalnie serwisów i wyszukiwarek, na które nałożono dodatkowe obowiązki. Wspomnieć trzeba, że małe przedsiębiorstwa są zwolnione z części przepisów, których egzekwowanie mogłoby być bardziej obciążające.

– "Ujednolicone prawodawstwo zapewni spójne, uporządkowane warunki świadczenia usług pośrednich na całym rynku, co dotąd było wyzwaniem, m.in. ze względu na zróżnicowane systemy prawne krajów członkowskich UE. Dzięki DSA kwestie podlegające dotąd rozbieżnym przepisom zostają uregulowane tak, by ułatwić zarówno ich egzekwowanie, jak i koordynację działań firm obecnych na rynku europejskim" – podkreśla prezes zarządu IAB Polska, Włodzimierz Schmidt.

 

Nowe obowiązki dla firm z rynku cyfrowego

Dla wielu firm branży internetowej kluczową zadaniem jest zmiana sposobu targetowania reklam i konieczność zadbania o zwiększenie ich transparentności.

– "W myśl nowych zapisów każda reklama prezentowana konkretnemu odbiorcy przez dostawców platform internetowych na ich interfejsach internetowych będzie musiała być oznaczona w sposób, który pozwoli mu jednoznacznie, zwięźle i w czasie rzeczywistym stwierdzić, że dany przekaz jest reklamą oraz to, jaki podmiot reprezentuje przekaz reklamowy i kto za ten przekaz zapłacił. Konstrukcja treści reklamowej ma także umożliwić użytkownikowi nie tylko znalezienie istotnych informacji na temat głównych parametrów wykorzystanych do określenia odbiorcy, ale i – w stosownych przypadkach – zmiany tych parametrów" – mówi Lidia Zamecka z Grupy Roboczej ds. DSA IAB Polska.

 

Zadania dla firm z branży internetowej

Dostawcy i wydawcy platform internetowych mają zapewnić odbiorcom możliwość złożenia oświadczenia czy przekazywane przez nich treści są informacją handlową lub, czy takową zawierają. Zapis ten dotyczy podmiotów przekazujących treści, np. przedsiębiorców działających na platformach handlowych, którzy przekazują informacje handlowe, jak wiadomość o promocji cenowej dotyczącej ich produktów. Złożone przez nich oświadczenia mają gwarantować konsumentom przeglądającym platformy jasny komunikat, że dane treści są informacją handlową.

 

Zakaz publikowania niektórych reklam targetowanych

Równie istotne dla firm są przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych, które zakazują publikowania targetowanych treści reklamowych na podstawie profilowanych danych wrażliwych i danych osób niepełnoletnich. W celu określenia grupy docelowej nie będzie można zatem przetwarzać informacji, ujawniających poglądy polityczne, religijne czy światopoglądowe, dotyczących zdrowia lub sfery seksualnej.

 

Jak firmy powinny się przygotować do DSA?

W głowach przedsiębiorców i przedstawicieli firm rodzi się wiele pytań o kwestie związane z W jaki sposób nowe regulacje odnoszą się do ogólnych rozporządzeń o ochronie danych RODO? Czy i na jakich zasadach dopuszczalne będzie prezentowanie reklam osobom małoletnim? Co w praktyce oznacza zwiększenie transparentności treści reklamowych?

 

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań znalazły się w "Przewodniku po Digital Services Act" dostępnym na stronie internetowej IAB Polska.

– "Jest to kompleksowy poradnik, który wyjaśnia wszystkie ważne z punktu widzenia przedsiębiorców kwestie związane z nadchodzącymi zmianami w przepisach. Już teraz mogę śmiało stwierdzić, że powinna to być podstawowa lektura dla wszystkich podmiotów działających na rynku reklamy cyfrowej" – mówi szef zespołu zadaniowego ds. DSA przy IAB Polska, mecenas Xawery Konarski.

Eksperci IAB Polska przygotowali szereg dokumentów wyjaśniających wybrane przepisy Aktu o Usługach Cyfrowych tak, by rozwiać wątpliwości interpretacyjne i ułatwić firmom dostosowanie się do nowych przepisów. Specjalnie powołana Grupa Robocza ds. DSA pracuje nad kolejnymi treściami, które będą sukcesywnie wyjaśniać ewentualne zawiłości prawne pojawiające się w pierwszych miesiącach obowiązywania nowych regulacji.

 

Nowe wymagania dla przedsiębiorców z branży reklamy cyfrowej

Nadrzędnym celem rozporządzenia Digital Services Act jest stworzenie bezpieczniejszego i bardziej sprawiedliwego świata online. Przepisy mają zapewnić ochronę wszystkim użytkownikom w Unii Europejskiej, zarówno w odniesieniu do ich podstawowych praw, jak i nielegalnych towarów, treści lub usług. Wprowadzenie obowiązkowych, zrozumiałych dla wszystkich użytkowników systemów oznaczania, ułatwi zgłaszanie niedozwolonych przez prawo praktyk takich jak: podrabiane towary, język nienawiści, nakłanianie do popełnienia przestępstwa czy substancje szkodliwe dla zdrowia. Przepisy DSA mają także zwiększyć przejrzystość w zakresie reklamy oraz zakazać praktykowania niektórych rodzajów reklamy ukierunkowanej. Ważnym celem "konstytucji Internetu" jest zwalczanie przypadków dezinformacji czy wprowadzania użytkowników w błąd przy użyciu tzw. dark patterns, zwodniczych interfejsów manipulujących decyzjami odbiorców.

 

Bezpieczeństwo w Internecie

– "Jako instytucja działająca na rynku cyfrowym od 25 lat, zdajemy sobie sprawę, jak istotną kwestią jest bezpieczeństwo w Internecie. To aspekt tak samo ważny zarówno z perspektywy całej branży digitalowej, jak i dla samych użytkowników. Dlatego też IAB Polska od początku zaangażował się w prace nad nowym aktem prawnym. Wspieraliśmy tworzenie zapisów m.in. przez wydawanie opinii i stanowisk naszych ekspertów, zarówno na poziomie krajowym, współpracując z Ministerstwem Cyfryzacji, jak i unijnym. Rozporządzenie Unii Europejskiej Digital Services Act jest z pewnością jedną z najważniejszych regulacji branży internetowej ostatnich lat, która działa na rzecz bezpiecznego i budzącego zaufanie środowiska cyfrowego" – mówi Prezes Zarządu IAB Polska, Włodzimierz Schmidt.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz