PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweIntegracja w wielokulturowym środowisku pracy
Wielokulturowość w biznesie

Integracja w wielokulturowym środowisku pracy

przez Biznesowe materiały prasowe

Wielokulturowe środowisko pracy oznacza, że zespół składa się z pracowników różnych narodowości, kultur, języków, przekonań i doświadczeń życiowych. W Polsce jest to zjawisko coraz częściej spotykane. Poznaj 9 zasad integracji w wielokulturowym środowisku pracy.

 

Wielokulturowość w biznesie

Choć trudno jest określić dokładną liczbę cudzoziemców, mieszkających dziś w Polsce, dysponujemy danymi, pozwalającymi jednoznacznie zaobserwować tendencję wzrostową. Widać to chociażby po liczbie ubezpieczonych obcokrajowców w ZUS. W 2008 roku było ich mniej niż 100 tysięcy, w 2022 ponad milion. Wśród nich najliczniejszą grupą są Ukraińcy, ale na liście znaleźli się też m.in. Białorusini, Gruzini, Hindusi czy Mołdawianie.

Polska staje się zatem krajem coraz bardziej wielokulturowym. Rośnie liczba Polaków nawiązujących relacje z cudzoziemcami, zarówno prywatne, jak i zawodowe. Integracja w wielokulturowym środowisku pracy może jednak okazać się wyzwaniem ponad siły, szczególnie dla ludzi zamkniętych i ulegających stereotypom – i to po obu stronach medalu.

 

Integracja w firmie wielokulturowej

Aby integracja w miejscu pracy przebiegła skutecznie, należy przede wszystkim, trzeba wyzbyć się uprzedzeń, co można osiągnąć poprzez otwarcie się na drugiego człowieka.

– "Jeśli popatrzymy na to w ten sposób, że każdy człowiek to osobna historia, niezależna od paszportu, koloru skóry, czy języka, jakim się posługuje, łatwiej nam będzie otworzyć się na siebie, poznać się lepiej i wspólnie pracować. Myślę, że z jednej strony powinniśmy próbować się do siebie dostosować, zadbać o wzajemne porozumienie, słuchać siebie nawzajem i jednocześnie szanować naszą różnorodność, doceniając wszystkie płynące z niej korzyści. Wspólna rozmowa i wymiana doświadczeń to prosta droga do pogłębiania swojej świadomości kulturowej. Pozwala na lepsze zrozumienie drugiego człowieka, jego spojrzenia na świat, a to stanowi klucz do skutecznej integracji i współpracy" – uważa Iryna Miłkowska z Fundacji VIPoL Wspieramy Razem.

 

9 zasad integracji w wielokulturowym środowisku pracy

Integrowanie się w wielokulturowym środowisku pracy może być ciekawym, rozwijającym doświadczeniem. To szansa na poszerzenie swojej kulturowej kompetencji i budowanie wartościowych relacji międzykulturowych, które mogą przynosić korzyści zarówno na płaszczyźnie zawodowej, jak i osobistej. Integracja wpływa też na efektywność działania zespołu oraz harmonię w miejscu pracy.

Poniżej 9 kluczowych zasad integracji w wielokulturowej firmie:

 • Zrozumienie i akceptacja kultury innych: należy dążyć do wzajemnego zrozumienia różnic kulturowych oraz akceptacji odmiennych wartości i norm obowiązujących w poszczególnych kulturach.
 • Komunikacja i współpraca: warto zachęcać do otwartej i uczciwej komunikacji między pracownikami z różnych kultur, a także promować budowanie relacji i współpracy opartej na szacunku i zaufaniu.
 • Szkolenia i edukacja: pomocne będzie organizowanie szkoleń dotyczących różnic kulturowych i stereotypów, które mogą być obecne w miejscu pracy, a także edukowanie pracowników na temat różnych kultur, tradycji i obyczajów.
 • Wspólne cele i wartości: podkreślanie wspólnych celów i wartości zespołu, które łączą wszystkich pracowników, niezależnie od ich kultury to na pewno podejście, które pomoże w szybszej integracji pracowników.
 • Równość i sprawiedliwość: zapewnienie, że wszyscy pracownicy są traktowani zgodnie z zasadami równości i sprawiedliwości, bez względu na pochodzenie czy kulturę – to rozwiązanie, które z pewnością się sprawdzi w każdej organizacji.
 • Dostosowanie środowiska pracy tak, by uwzględniać różne potrzeby i preferencje pracowników z różnych kultur, na przykład w kwestii wyżywienia czy dni wolnych.
 • Różnorodność w zespołach kierowniczych to klucz do tego, aby różne perspektywy i doświadczenia miały wpływ na podejmowanie decyzji.
 • Zarządzanie konfliktami w formie wyposażenia liderów w umiejętności radzenia sobie
  z ewentualnymi konfliktami wynikającymi z różnic kulturowych.
 • Regularne oceny i działania korekcyjne: warto monitorować na bieżąco sytuację w firmie i w razie potrzeby wdrażać działania dostosowawcze w kontekście integracji kulturowej.

Kluczowym elementem integracji w wielokulturowym środowisku pracy jest szacunek i otwartość na różnice, a także aktywne działania zmierzające do zrozumienia i wzbogacenia zespołu poprzez różnorodność kulturową.

 

Przeczytaj również artykuły:

Powiązane artykuły

Napisz komentarz