PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweJak ubezpieczają się polskie firmy?
Ubezpieczenia w biznesie. Polisy ubezpieczeniowe dla przedsiębiorców

Jak ubezpieczają się polskie firmy?

przez Biznesowe materiały prasowe

Co druga firma w Polsce ma ubezpieczenia obowiązkowe i dodatkowe. Przy wyborze polisy dla 76% przedsiębiorców decydująca jest wysokość składki, jednak to nie jedyne kryterium – 7 na 10 zwraca uwagę na zakres zdarzeń, od jakich chroni polisa – wynika z raportu firmy Wiener "Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023". Przedsiębiorcy najczęściej wykupują OC związane z prowadzeniem działalności, ubezpieczenie wyposażenia i maszyn oraz budynków, a wybierając sumę ubezpieczenia, najchętniej zdają się na sugestie agenta.

 

Ubezpieczenia w małych firmach

Jak wynika z badania "Małe, średnie firmy – wielkie wyzwania na 2023", zrealizowanego przez agencję badawczą IQS na zlecenie firmy ubezpieczeniowej Wiener, spośród badanych firm 96% posiada ubezpieczenie. Co druga ma zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, jak i dodatkowe. 37% firm wykupiło wyłącznie obowiązkowe ubezpieczenia, które są wymagane prawem (np. OC pojazdu), a 9% korzysta z ubezpieczeń majątkowych. Właściciele małych firm najczęściej decydują się wyłącznie na ubezpieczenia obowiązkowe (48%), a 66% dużych firm (zatrudniających powyżej 50 pracowników) ma również ubezpieczenia dodatkowe.

 

Przedsiębiorcy najczęściej wykupują OC i ubezpieczenie chroniące wyposażenie

Najczęstszym rodzajem ubezpieczeń, jakie wykupują właściciele firm, jest OC związane z prowadzeniem działalności. Posiada je 82% badanych. Na drugim miejscu znajduje się ubezpieczenie chroniące wyposażenie i maszyny, które posiada 7 na 10 firm. Polisę chroniącą budynki wykupuje 67% przedsiębiorstw, a NNW dla pracowników 63%. Ubezpieczenie chroniące sprzęt elektroniczny posiada więcej niż co druga firma, wśród największych firm ten rodzaj polisy posiada już 3 na 4 organizacje. OC zawodowe wykupuje 51% przedsiębiorstw, a ubezpieczenie chroniące rzeczy osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi posiada 4 na 10 firm. Środki obrotowe chroni 31%, a wartości pieniężne 28% przedsiębiorstw. 19% korzysta także z pomocy prawnej w ramach ubezpieczenia.

 

Przy wyborze ubezpieczenia najważniejsza wysokość składki i doradztwo agenta

Najważniejszym czynnikiem wyboru ubezpieczenia dla 76% przedsiębiorców jest wysokość składki. Jednak warto zauważyć, że nie jest to jedyny aspekt – 7 na 10 firm zwraca uwagę również na zakres ubezpieczenia, czyli to, od jakich zdarzeń chroni polisa. Co druga firma decyduje o ubezpieczeniu, analizując sumę ubezpieczenia, czyli wysokość świadczeń, jakie może uzyskać w razie nieszczęśliwego zdarzenia. Nieco mniej istotnym czynnikiem w wyborze jest firma świadcząca ubezpieczenie (36%).

– "Z badania Wiener wynika, że agenci cieszą się dużym autorytetem i zaufaniem przedsiębiorców. Dla co trzeciej firmy głównym czynnikiem przekonującym do wykupienia polisy jest propozycja ze strony zaufanego agenta ubezpieczeniowego. Co więcej, aż 41% firm kieruje się ich sugestiami, wybierając sumę ubezpieczenia. Wśród największych biznesów, pomoc doradcy jest kluczowa dla prawie co drugiego przedsiębiorcy. Agenci pełnią niezwykle ważną funkcję w kształtowaniu ochrony ubezpieczeniowej wśród polskich MŚP" – wskazuje Adam Dwulecki, prezes zarządu Wiener TU S.A. Vienna Insurance Group.

 

Ubezpieczenia w biznesie. Co przekonuje przedsiębiorców do wykupienia polisy?

Najbardziej przekonującymi czynnikami do wykupienia polisy są dla przedsiębiorców atrakcyjna cena i zakres ubezpieczeń – twierdzi tak kolejno 89% i 82% badanych firm. Pomoc w razie wystąpienia szkody przekonałaby 8 na 10 przedsiębiorców. Szybkość procedowania przy ewentualnej szkodzie jest ważna dla 78% badanych, a maksymalnie uproszczony proces zawierania umowy dla 63%. 59% firm doceniłoby własnego opiekuna klienta, a 54% wsparcie prawne w ramach polisy.

 

Ubezpieczenia MŚP na czas kryzysu

Ostatnie lata pokazały, że biznes musi działać w sytuacji niepewności, a także umieć reagować na nieprzewidywalne wydarzenia, takie jak pandemia COVID-19 czy wojna w Ukrainie.

– "To przekonało przedsiębiorców, że część ryzyk, takich jak choćby zdarzenia losowe, można przenieść na ubezpieczyciela. To szczególnie ważne dla najmniejszych firm z sektora MŚP, bo to one są najmniej odporne na nieprzewidziane zdarzenia. Rolą ubezpieczycieli jest budowanie przekonania, by ubezpieczenia traktować jako podstawowy koszt prowadzenia biznesu. Taki krok zapewnia spokój i bezpieczeństwo, odciążając przedsiębiorców w obliczu codziennych, biznesowych wyzwań" – podsumowuje Adam Dwulecki, prezes Wiener.

***

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez IQS w kwietniu 2023 roku. Badanie zrealizowano metodą CATI – wywiady telefoniczne na próbie 300 firm (respondenci to właściciele lub zarządzający firmą), z podziałem na poziom zatrudnienia: 1-9 pracowników (40%), 10-49 pracowników (30%), 49+ pracowników (30%), uwzględniając podział na regiony według danych z GUS.

 

Biznesowe materiały prasowe. Źródło: newseria.pl.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz