PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweJak zadbać o bezpieczeństwo majątku i biznesu we własnej firmie?
Jak zadbać o bezpieczeństwo majątku i biznesu we własnej firmie?

Jak zadbać o bezpieczeństwo majątku i biznesu we własnej firmie?

przez Biznesowe materiały prasowe

Bezpieczeństwo majątku firmy jest nieodłącznym elementem sukcesu i trwałości przedsiębiorstwa. W obecnych czasach, kiedy ryzyka i zagrożenia są nieuniknione, dbanie o ochronę majątku staje się strategicznym zadaniem dla przedsiębiorców. Warto zatem poświęcić uwagę i zasoby na zapewnienie nie tylko bezpieczeństwa operacyjnego, ale również ochrony majątku i biznesu we własnej firmie. Czy polskie przedsiębiorstwa prowadzą świadomą politykę w tym zakresie? Jakie działania powinni podejmować przedsiębiorcy, chcąc zabezpieczyć majątek firmy? Dlaczego warto zainteresować się pojęciem strukturyzacji właścicielskiej? Odpowiedzi na powyższe pytania udzieliła ekspertka z Kancelarii Finansowej Lex, doktor nauk prawnych Małgorzata Rejmer.

 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy w biznesie

Odpowiedzialność przedsiębiorcy sięga znacznie dalej niż tylko zatrudnianie pracowników czy terminowe realizowanie zleceń. To również odpowiedzialność za majątek oraz dobrobyt swojej firmy i rodziny. Właściciel biznesu ponosi ryzyko związane z ewentualnymi stratami finansowymi, szkodami czy roszczeniami prawno-finansowymi, które mogą znacznie wpłynąć na stabilność przedsiębiorstwa oraz życie osobiste przedsiębiorcy i jego najbliższych. Jak się okazuje, duża część przedsiębiorców nie prowadzi świadomej polityki w zakresie zarządzania bezpieczeństwem majątku firmy.

 

Czy właściciele polskich firm dbają o bezpieczeństwo majątku i biznesu?

– "Poziom bezpieczeństwa majątkowego polskich firm oceniam niestety nisko. Jest to obszar, na który przedsiębiorcy częściowo nie mają wpływu, ale jednocześnie niewielu z nich prowadzi świadomą politykę zabezpieczającą ich majątek. Raport KRD z grudnia 2022 roku potwierdza, że 44% firm ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań, aż 27% celowo wstrzymuje płatności z obawy przed konsekwencjami kryzysu, a 40% ma obawy co do wypłacalności kontrahentów. Przytoczone dane potwierdzają, że trudno mówić o poczuciu bezpieczeństwa w polskich firmach" – twierdzi doktor nauk prawnych, Małgorzata Rejmer.

 

Ryzyka płynące z braku zadbania o bezpieczeństwo majątku firmy

Zadbanie o bezpieczeństwo majątku firmy ma fundamentalne znaczenie, dzięki któremu możemy uniknąć potencjalnych zagrożeń, ryzyka oraz strat finansowych.

– "Największym ryzykiem wynikającym z braku świadomego i efektywnego zabezpieczenia majątku firmy jest utrata płynności finansowej, co w konsekwencji może prowadzić nawet do upadku firmy. Przedsiębiorcy tworzą takie ryzyko w momencie, gdy nie zabezpieczyli się przed niewypłacalnością swoich kontrahentów i dłużników. Drugim równie groźnym ryzykiem jest utrata najbardziej cennych aktywów, takich jak nieruchomości, flota samochodowa czy linia produkcyjna itp." – zaznacza Małgorzata Rejmer.

 

Działania zabezpieczające majątek firmy

Ważne jest, aby przedsiębiorcy identyfikowali powyższe ryzyka i podejmowali odpowiednie środki zaradcze, zaczynając od właściwie zdefiniowanych umów, poprzez systemy monitorujące płatności czy też ubezpieczenia z odpowiednią sumą gwarancyjną i zakresem ochrony. Wszystkie te działania mają za zadanie minimalizować skutki płynące z zagrożeń.

– "Aby chronić swój majątek, przedsiębiorca powinien zadbać przede wszystkim o pisemne formy umów. Pamiętajmy, że umowy pisze się na złe, a nie na dobre czasy, dlatego tak ważne jest, by zawsze mieć pisemne potwierdzenie zawartej umowy między podmiotami. Warto również dołączać odpowiednie zabezpieczenia do umów (zarówno rzeczowe, jak i osobiste). Istotne jest także prowadzenie regularnych działań windykacyjnych, zaczynając się od windykacji miękkiej, a kończąc na dochodzeniu swoich praw w sądzie" – dodaje eksperta z Kancelarii Finansowej Lex.

 

Strukturyzacja właścicielska jako szczególne zabezpieczenie majątku

Jednym z kluczowych narzędzi wspierających ochronę majątku firmowego jest strukturyzacja właścicielska. Polega ona na oddzieleniu w firmie obszaru ryzyka biznesowego od najbardziej cennych aktywów. Jest to szczególnie ważne zarówno w przypadku jednoosobowych przedsiębiorstw, jak i spółek osobowych i kapitałowych, które mają charakter rodzinny, gdzie granica między majątkiem firmowym a osobistym może być niejednoznaczna.

– "Strukturyzacja właścicielska polega zatem na takim zorganizowaniu biznesu, aby w jednym podmiocie skupiać ryzyka biznesowe, czyli zatrudniać pracowników, zawierać kontrakty, podpisywać umowy z bankami i płacić podatki, a w drugim podmiocie mieć ulokowane najbardziej cenne aktywa, np. nieruchomości. Podstawową korzyścią jest istotne zwiększenie bezpieczeństwa naszego majątku. Drugą korzyścią jest przygotowanie struktury biznesu pod kątem planowanej sukcesji. Jeśli właściciel planuje, np. sukcesję pokoleniową, wówczas wydzielenie spółki nieruchomościowej w ramach strukturyzacji właścicielskiej może być gwarantowanym sposobem na zabezpieczenie finansowe dla nestora na czas, gdy nie będzie już prowadził biznesu, a stery w firmie odda swoim dzieciom" – dodaje dr Małgorzata Rejmer.

 

Biznesowe materiały prasowe z biznes.newseria.pl

Powiązane artykuły

Napisz komentarz