PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweKobiece przywództwo w biznesie
Kobiece przywództwo w biznesie

Kobiece przywództwo w biznesie

przez Biznesowe materiały prasowe

Współczesny biznes dynamicznie ewoluuje, a wraz z nim zmieniają się również tradycyjne role i modele zarządzania. Choć perspektywa osiągnięcia paradygmatu na rynku pracy wciąż jest odległa, kobiety coraz częściej zasiadają u sterów, budując biznes nowoczesny i odpowiedzialny społecznie. Jakie cechy wpływają na sukces w prowadzeniu biznesu i jak wykorzystać żeński potencjał?

 

Kobiety w biznesie

Jak pokazują badania World Economic Forum, potrzeba jeszcze 131 lat, aby osiągnąć parytet na rynku pracy. Choć kobiety coraz aktywniej angażują się w pracę zawodową i rozwój kariery, wciąż stanowią mniejszość na rynku pracy. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego [1] wynika, że aktywnych zawodowo jest 77,5% Polek w wieku produkcyjnym (między 18 a 59 r. ż.). Pracują jednak najczęściej w branży spożywczej, usługach czy w obszarze medycznym. Są również branże, w których odsetek kobiet jest bardzo niski – np. w logistyce stanowią niespełna 21% zatrudnionych [2]. Brak równości płci widać przede wszystkim na najwyższych szczeblach. Średnio na krajowym rynku pracy zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych jest zaledwie 44% kobiet [3].

 

Zmieniające się paradygmaty

Bardzo długo przywództwo było utożsamiane głównie z cechami uważanymi za typowo męskie – pewnością siebie, stanowczością czy ambicją. Jednak badania socjologiczne i psychologiczne prowadzone w ciągu ostatnich lat przyczyniły się do przewartościowania tych paradygmatów [4].

– "Coraz częściej to kompetencje miękkie przypisywane kobietom czynią z nich najbardziej skuteczne liderki. Empatia, umiejętność słuchania i zdolność do budowania relacji okazały się nie mniej istotne w kontekście skutecznego przywództwa. Okazuje się, że zarządzanie oparte na współpracy i trosce o dobro wspólne przynosi większe korzyści, niż tradycyjny model oparty na rywalizacji" – tłumaczy Joanna Legutko, wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko.

Kobiety – liderki często wyróżniają się zdolnością do elastycznego podejścia do sytuacji, co pozwala im reagować na wyzwania w sposób bardziej dostosowany do konkretnych potrzeb zespołu czy organizacji. Zrozumienie, że istnieje wiele dróg prowadzących do skutecznego przywództwa, niezależnie od płci, jest ważnym etapem w transformacji biznesu ku bardziej inkluzywnym i różnorodnym strukturom organizacyjnym.

 

Kompetencje nowoczesnej liderki w biznesie

Kobiety w zarządzaniu często wykazują cechy, które stanowią o sile współczesnych liderów. Przede wszystkim umiejętności komunikacyjne pozwalają im na budowanie trwałych relacji wewnątrz organizacji i poza nią. Empatia i zaangażowanie to cechy, które są niezwykle cenne na stanowiskach kierowniczych. Pozwalają managerkom budować lojalny zespół, który utożsamia się z miejscem pracy. Kobiety często wykazują także zdolność do wykonywania wielu zadań i efektywnego zarządzania różnorodnymi obszarami jednocześnie. To podejście idealnie wpisuje się w dynamiczny charakter dzisiejszego biznesu, który wymaga odważnych decyzji i szybkich reakcji na zmieniające się warunki rynkowe.

– "Kobiety mają wyjątkowe cechy, które przekładają się na sukces w zarządzaniu. Ich zdolność do wielozadaniowości, precyzyjnego planowania oraz efektywnego zarządzania czasem pozwala im na skuteczne kierowanie zespołami i projektami. Jednak nie tylko kompetencje twarde mają znaczenie. Także pasja i duże zaangażowanie, szczególnie w branży ogrodniczej, jest kluczem do sukcesu. To dzięki nim managerki z zapałem poszerzają swoją wiedzę, inspirują i mobilizują współpracowników do osiągania coraz lepszych wyników" – mówi Aneta Powązka, manager ds. marketingu przedsiębiorstwa W.Legutko.

 

Biznes zarządzany przez kobiety

Przedsiębiorstwa zarządzane przez płeć piękną zazwyczaj wyróżniają się różnorodnością i inkluzywnością. Wprowadzenie różnych perspektyw i doświadczeń na stanowiska decyzyjne prowadzi do tworzenia bardziej innowacyjnych rozwiązań. Różnorodne zespoły są zdolne do myślenia "poza schematami" i kreowania rozwiązań, które lepiej odpowiadają zmieniającym się oczekiwaniom klientów.

– "Kobiety na stanowiskach kierowniczych w W.Legutko wniosły istotne zmiany w podejściu do zarządzania i rozwoju firmy. Ich zdolności organizacyjne, umiejętności komunikacyjne oraz intuicja przyczyniły się do tworzenia efektywnych strategii, które zwiększyły konkurencyjność firmy. 77% kobiet w kadrze managerskiej naszej firmy wpłynęło na zróżnicowanie perspektyw i model zarządzania, co w rezultacie przyczyniło się do stworzenia bardziej elastycznego i skutecznego środowiska biznesowego" – mówi Joanna Legutko, wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko.

 

Korzyści płynące z zarządzania przez kobiety

Przedsiębiorstwa zarządzane przez kobiety zwykle osiągają szereg korzyści, które przyczyniają się do ich trwałego sukcesu. Jednym z najważniejszych aspektów jest zrównoważony rozwój organizacji czy wysoka rentowność.

– "Kobiety pełniące funkcje kierownicze często przywiązują dużą wagę do aspektów społecznych, etycznych i ekologicznych biznesu. Odpowiadają na zmiany w postrzeganiu biznesu oraz oczekiwania kolejnych pokoleń wchodzących na rynek pracy. Wprowadzanie odpowiedzialnych strategii prowadzi do kreowania pozytywnego wizerunku firmy i budowania lojalności klientów i pracowników. Managerki W.Legutko stanowią o sile naszego sukcesu. Są to osoby, które łączą skuteczność i profesjonalizm z pasją, a ich umiejętności organizacyjne i zaangażowanie przyczyniają się do osiągania wspaniałych rezultatów. To kobiety zatrudnione w naszej firmie stworzyły środowisko, w którym mogą czerpać pełną satysfakcję z pracy, rozwijać swoje umiejętności i osiągać nowe cele" – tłumaczy wiceprezes przedsiębiorstwa W.Legutko.

Współczesne kobiety przykładają także dużą wagę do budowania przyjaznej kultury organizacyjnej. Promowanie różnorodności i równości w miejscu pracy staje się priorytetem, co z kolei przyciąga utalentowanych pracowników, niezależnie od ich płci czy pochodzenia. Dzięki temu zespoły stają się bardziej kreatywne, a różnorodność perspektyw sprzyja tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

Kobiety stanowią ogromny potencjał dla współczesnych przedsiębiorstw. Ich wielozadaniowość, umiejętności komunikacyjne, zdolność do radzenia sobie z konfliktami oraz promowanie różnorodności przyczyniają się do sukcesu organizacji w zmiennym i konkurencyjnym otoczeniu biznesowym. Firmy zarządzane przez kobiety nie tylko odnoszą sukces finansowy, ale również wpływają pozytywnie na społeczeństwo i środowisko, tworząc etyczne i zrównoważone modele biznesowe.

[1]https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5475/12/56/1/pracujacy_bezrobotni_i_bierni_zawodowo_wyniki_wstepne_badania_aktywnosci_ekonomicznej_ludnosci.pdf

[2] Raportu "Logistyka – Globalne Trendy HR" Gi Group Holding

[3] https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/edn-20210305-2

[4] Alice H. Eagly i Linda L. Carli (2007). Through the Labyrinth: The Truth about How Women Become Leaders. Harvard Business Review Press

 

Źródło: newseria.pl.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz