PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweNajnowsze trendy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle
Najnowsze trendy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

Najnowsze trendy w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle

przez Biznesowe materiały prasowe

Koniec września niezmiennie już kojarzy się wielu osobom z obszaru BHP z konferencją Bezpieczeństwo w Przemyśle. Nieustanne podnoszenie standardów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach wymaga aktualnej wiedzy z wielu dziedzin, znajomości najnowszych narzędzi oraz wymiany doświadczeń. Stąd wciąż rosnące zainteresowanie uczestnictwem w konferencji.

 

Tematyka Konferencji Bezpieczeństwo w Przemyśle

Warto spojrzeć oczyma uczestnika na przekaz płynący z wielowątkowych wystąpień i szeroki zakres przekazanej wiedzy. Zarówno w kwestiach bardziej technicznych, jak i psychologiczno-społecznych.

– "Z radością obserwujemy rosnące grono uczestników, dla których jest już to kolejna edycja konferencji. Co istotne, ich rekomendacje, ale również interesujące wystąpienia dotyczące bezpieczeństwa w przemyśle, przyciągają nowe osoby" – podkreśla Aleksander Myśkow, Prezes Zarządu EcoMS Consulting, organizatora konferencji, organizacji specjalizującej się w tematyce zarządzania, standardów jakości, ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa maszyn, standardów produkcji żywności oraz zagadnień przeciwpożarowych.

– "Głównym celem naszego eventu jest zaprezentowanie najnowszej wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa, ale ważna jest również integracja naszych klientów umożliwiająca wymianę doświadczeń. W każdym wypadku, aby zaproszeni goście dopisali, stawiamy na odpowiedni temat konferencji i kompetentnych prelegentów, którzy ten temat przedstawią. Planując zakres tematyczny, staramy się nie pomijać żadnych aktualnych wątków, wręcz przeciwnie, proponujemy tematy nowatorskie, wyprzedzając potrzeby rynku" – przekonuje Andrzej Kwocz, Dyrektor Działu Doradztwa i Szkoleń w EcoMS Consulting.

 

Różne obszary związane z BHP

– "Niektóre zagadnienia mogą być wręcz zaskakujące. Popularny obecnie temat ESG (zrównoważony rozwój) wpływa także na bezpieczeństwo pracy" – zauważa Joanna Greinert, specjalistka ds. systemów zarządzania i zrównoważonego rozwoju w EcoMS Consulting.

Raportowanie musi realizować wymagania dotyczące ujawniania danych w zakresie bezpieczeństwa i środowiska. W programie konferencji pojawiła się także tematyka Wellbeing, jako obszar kluczowy dla zdrowia psychicznego i fizycznego pracownika, co wpływa nie tylko na produktywność, ale też na bezpieczeństwo pracy.

Niewątpliwie zagrożenia psychospołeczne mają wpływ na efektywność pracy pracowników. Poprzez utrudnianie właściwego funkcjonowania i pogorszenie stanu zdrowia osób na nie narażonych, czasem wręcz uniemożliwiają normalne funkcjonowanie pracownikom, co może prowadzić do zwiększenia wypadkowości. Należy mieć na uwadze nie tylko zakres pracy i predyspozycje członków zespołu, lecz także organizację i warunki środowiska pracy. Również tym obszarem należy zarządzać i minimalizować negatywny wpływ środowiska pracy na pracowników, ale pod warunkiem, że mamy świadomości zagrożeń, potrafimy je przewidywać i im zapobiegać.

 

Przepisy, naruszenia w obszarze bezpieczeństwa w pracy

Organy nadzoru co roku stwierdzają wiele naruszeń w zakresie BHP. Będąc ich świadomym, można uczyć się na błędach, własnych i cudzych.

– "Jako audytor chętnie dzielę się z klientami zauważonymi naruszeniami stwierdzanymi podczas oceny zgodności z wymaganiami prawnymi. Oczywiście bez ujawniania danych firmy, natomiast ku przestrodze i prewencji. Aktualnie najczęściej występujące problemy w zakładach produkcyjnych obejmują warunki techniczne urządzeń podlegających dozorowi technicznemu, gospodarkę chemikaliami, szczególnie w kontekście zmian rozporządzenia REACH oraz dostosowanie wewnętrznych regulacji do najnowszych zmian w kodeksie pracy" – ocenia Grzegorz Brylonek, specjalista ds. Prawnych w EcoMS Consulting.

Z kolei wypadkom podczas użytkowania maszyn można zapobiec, stosując, chociażby system LOTO, czyli blokady i zabezpieczenia przemysłowe. Już samo dostosowanie maszyn do wymagań bezpieczeństwa technicznego niejednokrotnie ratuje zdrowie, a czasami nawet życie pracownikom.

– "Konieczna jest znajomość najnowszych wymagań prawnych. Szczególnie że przy nowych przepisach dotyczących wymagań dla maszyn nie wystarczy pobieżna lektura i zapamiętanie daty zastosowania – 20 stycznia 2027 r., podczas gdy poszczególne artykuły stosowane są już od lipca 2023 r. a kolejne od początku roku 2024. A zmian jest naprawdę dużo – zakres podmiotowy, definicje, obowiązki, udział jednostek notyfikowanych czy dokumentacja" – wskazuje dr inż. Radosław Gonet, Dyrektor ds. rozwoju w EcoMS Consulting.

 

BHP a różne działy w firmie

W czasie konferencji poruszony został również problem konieczności zapewnienia wspólnej pracy nad zagwarantowaniem bezpieczeństwa między działami w zakładach przemysłowych. Pamiętajmy, że wdrożenie i stosowanie zasad bezpiecznej pracy nie leży tylko w gestii Służby BHP czy Działów Produkcji.

Dział HR odgrywa coraz większą rolę w zakresie bezpieczeństwa w przemyśle. Już nie tylko w obszarze organizacji szkoleń, ale również od strony bezpieczeństwa psychologicznego w miejscu pracy czy promowania bezpieczeństwa w organizacji.

Również Dział Utrzymania Ruchu musi być aktywny w systemie kompleksowego zapewnienia bezpieczeństwa tak w ramach codziennych zadań, jak i wskaźników monitorujących bezpieczeństwo pracy maszyn. Nie powinna już także nikogo dziwić konieczność zaangażowania najwyższego kierownictwa w kwestie bezpieczeństwa.

 

Konferencja Bezpieczeństwo w Przemyśle – podsumowanie

To nie wszystkie tematy, które zostały poruszone 28 i 29 września we Wrocławiu na Konferencji Bezpieczeństwo w Przemyśle. Cenne są zresztą nie tylko wystąpienia prelegentów czy uczestników dyskusji na sali, ale również rozmowy w kuluarach – wymiana doświadczeń to jeden z najcenniejszych momentów tych spotkań.

 

Źródło: newseria.pl.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz