PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweOstatni moment na zgłoszenia do Effie Awards Poland 2023
Konkurs dla firm Effie Awards

Ostatni moment na zgłoszenia do Effie Awards Poland 2023

przez Biznesowe materiały prasowe

Uczestnicy tegorocznej edycji Effie swoje kampanie i działania marketingowe mogą zgłaszać w trzech terminach do 30 czerwca w ramach 12 kategorii industry oraz 18 kategorii specjalnych. Komitet Organizacyjny konkursu Effie Awards ponownie przyjrzał się zmianom na rynku, redefiniował i uporządkował kategorie w ramach istniejących zbiorów, a także utworzył nową kategorię Governance, zgodną z podziałem ESG, czyli działaniami firm na rzecz ekologii, społecznej odpowiedzialności biznesu i ładu korporacyjnego. Do kogo skierowany jest konkurs Effie Awards Poland 2023?

 

Effie Awards – do kogo skierowany jest ten konkurs?

Effie Awards to największy na świecie konkurs marketingowy, w którym wyróżniane i nagradzane są najskuteczniejsze kampanie, działania i rozwiązania marketingowe. Do konkursu dla firm Effie Awards można zgłosić każdą formę działań marketingowych i komunikacyjnych: reklama, CMR, customer experience, R&D, IT, kanały dystrybucji, działania z zakresu polityki produktowej i cenowej, eventy, promocje, brand design, działania digitalowe, współpracę z działem produkcji i wiele innych. Ocenie poddawane są strategia, narzędzia realizacji oraz udokumentowane wyniki.

 

Kategorie w konkursie Effie Awards

W zeszłym roku Komitet podzielił kategorie na 5 zbiorów odpowiadających ich specyfice:

 • Industry – kategorie produktów i usług
 • Audience – kategorie specjalne
 • Channels & Tools – kategorie specjalne
 • Marketing Excellence – kategorie specjalne
 • Positive Change – kategorie specjalne

– "W tym roku w grupie kategorii Industry zdecydowaliśmy się na korekty, które naszym zdaniem lepiej odzwierciedlają szybko zmieniający się świat. Ze względu na rozwój technologii i postępującą konwergencję produktów i usług zdecydowaliśmy się na rozszerzenie niektórych kategorii oraz doprecyzowanie poszczególnych opisów. Miało to miejsce na przykład w kategorii Services, w której wyraźnie podkreśliliśmy znaczenie usług oferowanych online w formie aplikacji. Dodaliśmy grupy usług, które w ostatnich latach konsekwentnie zwiększają swoje grono klientów, jak np. usługi pośrednictwa w znalezieniu konkretnego specjalisty w konkretnej lokalizacji, usługi medyczne, komunikacji online czy chociażby diety pudełkowe.

Transformację przeszła też kategoria Entertainment, która wcześniej, mając nazwę Culture & Entertainment inaczej rozkładała akcenty na poszczególne sposoby spędzania czasu wolnego. Czy nam się to podoba, czy nie, platformy streamingowe, treści wideo na platformach mediów społecznościowych, gry czy podcasty skutecznie wypierają prasę lub wydarzenia kulturalne? Wymagało to więc od nas przeredagowania definicji dla zgłoszeń z sektora gospodarki obejmującego szeroko pojętą rozrywkę.

Coraz większe przenikanie się usług finansowych wpłynęło na poszerzenie kategorii Finance o ubezpieczenia i usługi pośrednictwa finansowego (wcześniej zgłaszane do kategorii Services). Nową nazwą jest Finance & Insurance. Podobnie odświeżona została kategoria Automotive & Mobility (wcześniej Mobility), w której uwypukliliśmy podkategorię mobility-as-a-service.

Jedną z największych zmian przeszła kategoria o zeszłorocznej nazwie Commerce, która obecnie nosi nazwę E-Commerce & Shopper Marketing. Zależało nam na doprecyzowaniu, że w tej kategorii nagradzamy kampanie poświęcające specjalną uwagę shopperowi, czyli konsumentowi już znajdującemu się na ścieżce zakupowej. Przy postępującej konwergencji online’owych i offline’owych punktów styku marki z konsumentem nie ma znaczenia, w którym z dwóch światów jesteśmy – przed komputerem lub telefonem czy w rzeczywistym sklepie. To, co ma znaczenie, to że insight, analityka i technologia potrafią świetnie wpłynąć na konsumentów, którzy rozpoczęli proces zakupu. Chcemy nagradzać te kampanie, w których udało się to osiągnąć" – wyjaśnia Jakub Kossut, Niezależny Ekspert, członek Komitetu Konkursu Effie Awards.

– "Sugerując się zeszłorocznymi zgłoszeniami, jak również zmianami postaw konsumenckich wobec trendów w Polsce i na świecie, poprawiliśmy definicje kategorii ze zbioru Audience. W kategorii Young zawęziliśmy przedział wiekowy grupy docelowej do 18-25 lat, po to by zgłaszane kampanie lepiej i precyzyjniej oddawały skuteczne sposoby dotarcia do młodej grupy odbiorców (bez uwzględnienia nieletnich czy młodych dorosłych wkraczających w dorosłe życie), jak również po to, by zgłoszenia w tej kategorii były bardziej wyspecjalizowane niż np. w kategoriach industry. Z kolei kategoria Silver została rozszerzona (z 60+) i zyskała nową nazwę: 50+. Zależało nam na tym, aby ta kategoria nie była traktowana wyłącznie jako zbiór kampanii czy produktów kierowanych do najstarszej części społeczeństwa. Tym samym chcemy zachęcać do zgłaszania kampanii kierowanych do grupy dojrzałych konsumentów, którzy wreszcie mają więcej czasu na swoje pasje, ale i dalszy rozwój. Zależy nam na dostrzeżeniu w tej kategorii ciągle aktywnych ludzi, a nie tylko potrzebujących staruszków, na co mogła wskazywać poprzednia nazwa" – wyjaśnia Magda Kozanowska, V-ce President, COO & Partner, 180heartbeats + Jung v Matt.

– "W tym roku najbardziej znacząca zmiana zaszła w zbiorze kategorii Positive Change, który postanowiliśmy uporządkować w oparciu o czynniki zrównoważonego rozwoju ESG. Doprowadziło to nas do wyodrębnienia trzech kategorii: Environmental (w skład której weszły m.in. kampanie wcześniej przypisane do kategorii Green Solutions), Social, czyli wszelkie działania prospołeczne, w tym te, które w zeszłym roku znalazłyby się w kategorii Equality oraz Governance – nowa kategoria kampanii promujących odpowiedzialne działanie biznesu z zakresu tzw. ładu korporacyjnego. Porządkując ten zbiór w oparciu o ESG, odpowiadamy na zwrot ku działaniom i kampaniom prospołecznym i eko, zarówno wśród firm, jak i w sektorze publicznym, ale co bardzo ważne, współkreujemy jednocześnie ten trend, pokazując, jak istotne są tego typu działania, zarówno w budowaniu marek, jak i samej branży komunikacji marketingowej.

Ponadto podjęliśmy decyzję o pewnym dookreśleniu czy też zawężeniu kategorii Social Media Driven. Postanowiliśmy skupić się na tym, co jest "sercem" mediów społecznościowych, czyli advocacy. To doprowadziło nas do kategorii Social Advocacy, w której nagradzać będziemy te kampanie, o których idei, jak i sukcesie zadecydowało efektywne użycie narzędzi z zakresu advocay. Skąd ta zmian? Po pierwsze chcieliśmy dookreślić kategorię, biorąc pod uwagę część nie do końca trafionych zgłoszeń z zeszłego roku. Po drugie zaś odpowiadamy na silny trend w marketingu, gdzie coraz większe budżety dedykowane są właśnie działaniom z zakresu advocacy" – podkreśla Marcin Samek, Chief Innovation Officer w McCANN Poland.

Rynek jest pełen zmian i nowości, rolą Effie jest stałe śledzenie i nadążanie za nimi. W ostatnim czasie Komitet szczególną uwagę zwraca na działania z zakresu AI w obszarze komunikacji marketingowej, nie zdecydował się jednak w tym roku na wprowadzenie kategorii dla działań i kampanii korzystających ze sztucznej inteligencji. Planuje wprowadzenie jej w kolejnej jubileuszowej edycji konkursu, licząc, że będzie to już czas, gdy zobaczymy realne efekty wykorzystania AI. Tymczasem Komitet i zespół Effie uważnie śledzą, zarówno działania na rynku rodzimym, jak i inne programy Effie na całym świecie m.in. USA i Chiny i pracują nad definicją kategorii oraz przykładami kampanii na następny rok.

 

Jury konkursu Effie Awards 2023

W skład Jury Effie Awards 2023 weszło ponad 200 ekspertek i ekspertów z branży marketingu i reklamy. 30 kategorii konkursowych zostało podzielonych na czternaście grup, w ramach których pracować będzie gremium jurorskie.

– "Rola przewodniczącej jury Effie Awards Poland 2023 to wyróżnienie, z którego bardzo się cieszę i odpowiedzialność, którą z pokorą przyjmuję. Wierzę, że tegoroczna edycja Effie Awards Polska wyraźnie pokaże, jak bardzo komunikacja marketingowa pomaga firmom działać w trudniejszych czasach. Efektywność reklamy zawsze odgrywa ważną rolę, a w czasach kryzysu ta waga jest jeszcze większa. Jednocześnie fakt, że rola przewodniczącej jury w tym roku przypadła kobiecie, a zarazem przedstawicielce firmy technologicznej, odczytuję jako dowód na to, że branża komunikacji marketingowej w Polsce widzi wartość w różnorodności, o której tak dużo mówimy" – podsumowała Magdalena Kotlarczyk, Country Director, Google Poland.

Magdalena Kotlarczyk, oprócz roli Przewodniczącej Jury, będzie także przewodziła obradom Grupy oceniającej rozwiązania marketingowe zgłoszone w kategorii Marketing & Business Solutions.

– "Magda to znakomita managerka i podobnie jak firma, którą kieruje, nie potrzebuje rekomendacji, jej praca i osiągnięcia mówią za nią. Miałam już okazję współpracować z Magdą, dla której w zarządzaniu markami ważna jest nie tylko efektywność komunikacji marketingowej czy efektywność prowadzonego biznesu, ale również innowacyjność działań, otwarcie się na nowe, które może wspierać efektywność i ją wręcz kreować. W zeszłym roku Magda Kotlarczyk była przewodniczącą jury Innovation Awards. To pokazuje, jak dużym uznaniem cieszy się w środowisku komunikacji marketingowej. Do grona Przewodniczących Effie dołączyła kolejna, dynamiczna, mądra, wybitna prezeska" – podkreśliła Anna Zimecka, Project Director SAR.

W jury zasiadają reprezentanci reklamodawców w randze prezesów, dyrektorów marketingu oraz brand managerów, a także przedstawiciele mediów, agencji komunikacyjnych, pracownicy instytutów badawczych i niezależni, branżowi eksperci. Ostatecznego wyboru składu jury dokonał Komitet Organizacyjny Effie Poland 2023. Po zatwierdzeniu ponad 200-osobowego składu, jurorzy zostali przydzieleni do poszczególnych grup jurorskich, którym przewodniczą:

 • GRUPA I: Beverages – Alcohol, Beverages – Non-Alcohol, Food – Wojciech Kozłowski, Dyrektor Marketingu, Red Bull
 • GRUPA II: Medicines & Supplements, Beauty & Care – Ewa Góralska, Managing Director, MediaHub
 • GRUPA III: Consumer Goods, Automotive & Mobility – Małgorzata Majcher, Strategy&Business Director, DDB Warszawa
 • GRUPA IV: Finance & Insurance, Services – Rafał Jakubowski, Marketing Director, mBank
 • GRUPA V: Entertainment, Social Advocacy, Gaming – Bartek Hanus, Strategy Director, Leo Burnett
 • GRUPA VI: Retail, E-Commerce & Shopper Marketing – Agnieszka Radawiec, CMO, OBI Group Holding
 • GRUPA VII: Non Profit & Public Service, Social – Agnieszka Konarzewska, Dyrektorka Departamentu Komunikacji Marketingowej, Bank BNP Paribas
 • GRUPA VIII: B2B, Young, 50+ – Michał Arament, Marketing Director, McDonald’s Polska
 • GRUPA IX: Brand Experience, Branded Content – Iwona Piwek, Head of YouTube Sales, CEE, YouTube
 • GRUPA X: Partnership, PR & Employer Branding, Smart Budget – Elżbieta Flasińska, Dyrektorka Marketingu B2C, GRUPA PRACUJ SA
 • GRUPA XI: Launch/Relaunch, React & Defend – Magda Kolenkiewicz, General Manager, Starcom
 • GRUPA XII: Long Term – Jarosław Serednicki, Marketing & Digital Director, Żabka
 • GRUPA XIII: Environmental, Governance – Donata Wolińska, CDMO L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie
 • GRUPA XIV: Marketing & Business Solutions – Magdalena Kotlarczyk, Country Director, Google Polska

 

Do kiedy można przesłać zgłoszenie w konkursie Effie Awards?

III termin: do 30.06.2023

 

Kiedy zostaną ogłoszone wyniki konkursu Effie Awards?

Nastąpi to podczas uroczystej gali, która odbędzie się 7 listopada 2023 roku w Teatrze Wielkim w Warszawskiej Operze Narodowej.

Szczegóły konkursu: https://awards.effie.pl/.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz