PolecanyBiznes.plWiadomości biznesowePracownicy: dzięki sztucznej inteligencji zaoszczędzimy miesiąc pracy rocznie
pracownicy w polskich firmach

Pracownicy: dzięki sztucznej inteligencji zaoszczędzimy miesiąc pracy rocznie

przez Biznesowe materiały prasowe

Generatywna sztuczna inteligencja pojawia się coraz częściej w kontekście wykorzystywania jej przez biznes. Firmy coraz chętniej sięgają po możliwości zwiększenia produktywności i poprawy doświadczeń klientów. Jednak wśród tych innowacji czai się nowe ryzyko dla przedsiębiorstw: jak zapewnić bezpieczeństwo danych? Z drugiej strony pracownicy szacują, że dzięki SI mogą zaoszczędzić nawet 5 godzin tygodniowo.

 

Zagrożenia związane z wprowadzeniem sztucznej inteligencji w firmach

Najnowsze wyniki badania Generative AI Snapshot Research Series firmy Salesforce, a obejmującego ponad 4000 pracowników zatrudnionych na pełny etat, pokazują, że aż 73% z nich uważa, że generatywna sztuczna inteligencja wprowadza nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem, choć większość z badanych i tak już korzysta lub planuje korzystać z tej technologii w przyszłości. Badania wyraźnie pokazały, że niewielu pracowników wie, jak chronić swoje firmy przed tymi zagrożeniami.

Podczas gdy 61% pracowników używa lub planuje używać generatywnej sztucznej inteligencji w pracy, prawie 60% z nich nie wie, jak to zrobić korzystając z zaufanych źródeł danych lub zapewniając bezpieczeństwo danych wrażliwych.*

 

Wdrażanie generatywnej sztucznej inteligencji postępuje szybko

Pracownicy dostrzegają potencjał generatywnej sztucznej inteligencji i już ją aktywnie wykorzystują lub planują wykorzystać w najbliższej przyszłości. Wskazują oni na liczne korzyści płynące z SI, w tym lepszą obsługę klientów i oszczędność czasu, jako główne powody korzystania z tego nowoczesnego rozwiązania.

  • 68% pracowników twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja pomoże im lepiej obsługiwać klientów.
  • 67% twierdzi, że generatywna sztuczna inteligencja pomoże im lepiej wykorzystać inne technologie, takie jak inne narzędzia AI i modele uczenia maszynowego. Pracownicy szacują, że dzięki korzystaniu z SI zaoszczędzą średnio pięć godzin tygodniowo, co daje równowartość jednego miesiąca pracy rocznie w przypadku pracowników zatrudnionych na pełen etat.

 

Pracownicy nie wiedzą jeszcze, jak odpowiedzialnie wykorzystywać sztuczną inteligencję

W miarę jak generatywna SI jest coraz szerzej stosowana, pojawiają się obawy dotyczące zaufania i bezpieczeństwa. Przy niewielkiej wiedzy na temat tego, jak odpowiedzialnie wykorzystywać to narzędzie, pracownicy ryzykują wystąpieniem nieścisłości czy incydentów bezpieczeństwa:

  • 73% respondentów uważa, że generatywna sztuczna inteligencja wprowadza nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa;
  • 54% obawia się, że wyniki generatywnej sztucznej inteligencji nie są dokładne;
  • 59% respondentów obawia się, że dane generowane przez sztuczną inteligencję są nieobiektywne.

Generatywna sztuczna inteligencja będzie miała większy wpływ na codzienną pracę pracowników, niż na pracę kadry kierowniczej. Jednak badania pokazują, że to kierownictwo jest zbyt pewne swojej zdolności do odpowiedzialnego wykorzystywania generatywnej sztucznej inteligencji, co naraża poszczególnych pracowników na ryzyko.

83% liderów firm (z poziomu CEO) twierdzi, że wie, jak korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa danych. Dla porównania zaledwie 29% ich pracowników ma takie samo przekonanie.
Zaufane dane, bezpieczeństwo i budowanie podstaw etycznych mają kluczowe znaczenie dla ustanowienia generatywnej sztucznej inteligencji jako zaufanej technologii. Pracownicy twierdzą, że te elementy są wymagane do pomyślnego jej wykorzystania w ich organizacji.

Zatrudnieni wymieniają następujące cztery elementy, jako niezbędne do skutecznego korzystania z tej technologii na ich stanowiskach:

  • 60% twierdzi, że konieczny jest nadzór ludzki nad technologią;
  • 59% twierdzi, że należy ulepszyć środki bezpieczeństwa;
  • 58% twierdzi, że muszą w pełni ufać danym o swoich klientach.
  • 58% twierdzi, że konieczne jest wprowadzenie wytycznych dotyczących etycznego wykorzystywania SI

– "Generatywna sztuczna inteligencja ma potencjał, aby pomóc firmom łączyć się z odbiorcami w nowy, bardziej spersonalizowany sposób. Ponieważ firmy już korzystają tej technologii, muszą się upewnić, że istnieją jasne wytyczne, co do etyki wykorzystania SI" – mówi Paula Goldman, Chief Ethical and Humane Use Officer w Salesforce.

 

Metodologia badań

Salesforce przeprowadził ankietę dotyczącą generatywnej sztucznej inteligencji we współpracy z YouGov w dniach 18-25 maja 2023 roku. Dane powyżej odzwierciedlają odpowiedzi od 4 135 pełnoetatowych pracowników z działów sprzedaży, usług, marketingu i handlu. Respondenci reprezentują firmy różnej wielkości i z różnych sektorów w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Australii. Ankieta została przeprowadzona online. Dane zostały zważone i są reprezentatywne dla wszystkich pełnoetatowych pracowników w USA, Wielkiej Brytanii i Australii zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin (w wieku powyżej 18 lat).

*Respondentów zapytano, czy wiedzą, jak "bezpiecznie korzystać z generatywnej sztucznej inteligencji (np. korzystając z zaufanych źródeł danych klientów i przechowując dane własne)".

**(średnio 5 godzin tygodniowo zaoszczędzonych przy użyciu "generatywnej sztucznej inteligencji" x 52 tygodnie w roku) / 8-godzinny dzień pracy dzień = średnio 32,5 dnia lub miesiąc zaoszczędzony w ciągu roku.

 

Biznesowe materiały prasowe. Źródło: newseria.pl.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz