PolecanyBiznes.plWiadomości biznesowePrzedwyborcze obietnice dla przedsiębiorców – czy politycy je spełnią?
Przedwyborcze obietnice dla przedsiębiorców - czy politycy je spełnią?

Przedwyborcze obietnice dla przedsiębiorców – czy politycy je spełnią?

przez Biznesowe materiały prasowe

Aż 97% przedsiębiorców uważa, że prawo w Polsce nie wspiera rozwoju biznesu. Blisko 60% uznaje, że polski system podatkowy wymaga gruntownej naprawy. Programy wyborcze partii w zakresie propozycji dla firm mają najczęściej uproszczenie systemu podatkowego, korekty w funkcjonowaniu lub dobrowolności w opłacaniu składek ZUS czy zmian w zakresie odprowadzaniu VAT-u od niezapłaconych faktur. Wśród obietnic wyborczych brakuje wielu rzeczy, które mogłyby pomóc biznesowi np. ułatwień w dostępie do finansowania, obniżenia kosztów pracy czy zniesienia ograniczeń gospodarczych jak zakaz cesji wierzytelności. Przyjrzyjmy się przedwyborczym obietnicom polityków istotnym dla polskich przedsiębiorców.

 

Przedwyborcze obietnice polityków istotne dla polskich firm

Po wyborach czekamy na utworzenie nowego rządu. Przedsiębiorcy sprawdzają jakie propozycje dla biznesu, ale także dla wyborców nieprowadzących własnej działalności gospodarczej mają partie, które mogą wejść w skład rządu. Z prostego powodu – bo to firmy zapłacą za realizację obietnic, wypracowując zyski i odprowadzając podatki.

 

Tego od polityków oczekuje najwięcej przedsiębiorców

Wg badania przeprowadzonego we wrześniu przez Forbes aż 97% firm uważa, że prawo w Polsce nie wspiera rozwoju biznesu. Blisko 60% uznaje, że polski system podatkowy wymaga gruntownej naprawy. Niestabilność przepisów i ich częste zmiany utrudniają budowanie długoterminowych strategii i inwestowanie w rozwój. Przedsiębiorcy zauważają, że prawo jest nieprecyzyjne, co pozwala urzędnikom na szeroką interpretację. Wyrażają niezadowolenie z nieodpowiedzialności urzędników za popełnione błędy w stosunku do firm oraz z opóźnień w uzyskiwaniu wyjaśnień w instytucjach państwowych. Zwracają uwagę na fakt, że wiele regulacji jest wprowadzanych bez głębszej analizy i konsultacji z przedstawicielami biznesu. Podkreślają potrzebę jasnych i zrozumiałych przepisów. Popierają też odprowadzanie należności z PIT-u tylko po otrzymaniu wpłaty za fakturę czy brak podwyżek podatków. Czy po wyborach te postulaty mają szansę zostać zrealizowane? Zapowiedzi niektórych partii idą w nieco innym kierunku.

 

3 najgroźniejsze dla przedsiębiorców obietnice wyborcze

W programach kilku partii pojawiają się propozycje skrócenia tygodnia pracy i zwiększenia płacy minimalnej. Większość partii zaprzecza natomiast, że będzie podnosiła wiek emerytalny. Te trzy sprawy mogą nieść dla firm największe konsekwencje. Z jednej strony pogłębią brak rąk do pracy, co hamuje rozwój firm, a z drugiej zwiększą koszty działania biznesu, pogorszą jego zyskowność.

W badaniu Forbes:

 • 68% przedsiębiorców uznaje, że zwiększenie wieku emerytalnego to konieczność.
 • 89% przedsiębiorców uważa, że 4-dniowy tydzień pracy to niewłaściwe rozwiązanie.
 • Wielu przedsiębiorców wyraża obawy związane z gwałtownym wzrostem płacy minimalnej.

Mimo że zgadzają się co do konieczności jej podwyższenia, podkreślają, że zbyt szybkie tempo tych zmian może mieć niekorzystny wpływ na system wynagrodzeń oraz standardy pracy.

 

Polski biznes poniesie koszty wielu obietnic wyborczych

– "Ponad połowa przedsiębiorców w cytowanym badaniu najczęściej obawia się spełnienia obietnic wyborczych dotyczących firm. Ich niepokój jest uzasadniony, ponieważ do tej pory to firmy ponosiły koszty wielu zobowiązań wyborczych. Obecna recesja wpływa na terminowość płatności, co prowadzi do problemów z płynnością finansową. Dlatego co trzeci badany obawia się o gorsze perspektywy gospodarcze. Biznes w Polsce nie oczekuje wsparcia od państwa, ale stabilnych i korzystnych regulacji. Najważniejsze dla przedsiębiorców jest, aby rząd nie stawiał przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej" – ocenia Mateusz Skowronek, Dyrektor Sprzedaży eFaktor.

Przedwyborcze obietnice polityków dla przedsiębiorców

 

Przedwyborcze obietnice Partii Prawo i Sprawiedliwość

 • Utworzenie stanowiska Rzecznika dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
 • Obniżenie podatku CIT.
 • Implementacja tarcz antykryzysowych.
 • Od 2024 roku możliwość skorzystania z gotowego rozliczenia podatkowego przygotowanego przez Urząd Skarbowy.
 • Modernizacja Krajowego Rejestru Sądowego do wersji 2.0 ze wsparciem technologii sztucznej inteligencji.
 • Proces składania wniosków do KRS oraz opłaty miałby być realizowany elektronicznie, brak potrzeby korzystania z usług notarialnych przy składaniu wniosków.
 • Wsparcie dla firm zatrudniających młodzież w trybie pracy zdalnej z dofinansowaniem do stworzenia stanowiska (musiałoby być utrzymane przez rok przy pełnym etacie lub przez 18 miesięcy przy połowie etatu).
 • Wprowadzenie definicji franczyzy.
 • Ochrona dla przedsiębiorstw rodzinnych.
 • Zmiany w regulacjach dotyczących postępowań upadłościowych, w tym losowe przydzielanie spraw syndykom.

 

Przedwyborcze obietnice Partii Koalicja Obywatelska

 • Płacenie PIT-u tylko po otrzymaniu wpłaty za fakturę.
 • Wprowadzenie "urlopu dla przedsiębiorców", czyli miesiąc zwolnienia od składek ZUS i świadczenie urlopowe stanowiące połowę minimalnego wynagrodzenia.
 • Powrót do ryczałtowego rozliczania składki zdrowotnej.
 • Eliminacja składki zdrowotnej od sprzedaży środków trwałych.
 • Wypłacanie zasiłku chorobowego przez ZUS od pierwszego dnia nieobecności pracownika.
 • Krótkie kontrole u mikroprzedsiębiorców.
 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku z 30 tys. zł do 60 tys. zł.
 • Zwolnienie z opłat PIT dla osób z zarobkami do 6000 zł brutto oraz emerytów z emeryturą do 5000 zł brutto.
 • Zniesienie podatku Belki dla oszczędności i inwestycji, w tym na GPW (do 100 tys. zł, jeśli trwają ponad rok),
 • Obniżenie VAT w branży kosmetycznej do 8%.

 

Przedwyborcze obietnice Partii Trzecia Droga, czyli sojusz PSL oraz Polski 2050

 • Stabilność podatkowa i wsparcie dla firm.
 • Regulacja składki zdrowotnej i wprowadzenie dobrowolnego ZUS-u.
 • Dopłaty dla branży transportowej do wymiany taboru na elektryczny. Wsparcie z Funduszu Pracy.
 • Brak podwyżek podatków w kadencji.
 • Wprowadzenie zmian podatkowych do czerwca danego roku.
 • Uproszczenie systemu podatkowego.
 • Wprowadzenie płatności VAT od zapłaconej faktury.
 • Wakacje od składek ZUS dla firm w kryzysie.

 

Przedwyborcze obietnice Partii Lewica

 • Wsparcie przedsiębiorców.
 • Priorytet dla lokalnych przedsiębiorców w przetargach publicznych
 • Obniżenie stawki VAT.
 • Wprowadzenie dwóch nowych ustaw dla podatników PIT i CIT, które mają uporządkować przepisy dotyczące podatku dochodowego.

 

Przedwyborcze obietnice Partii Konfederacja

 • Zmiany w ustawie o podatku PIT.
 • Podniesienie kwoty wolnej od podatku do dwunastokrotności minimalnego wynagrodzenia.
 • Likwidacja drugiego progu podatkowego na rzecz 12% podatku liniowego.
 • Rozszerzenie ulgi dla młodych na osoby prowadzące działalność gospodarczą. Likwidacja podatku Belki dla lokat i obligacji.
 • Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, zaczynając od mikroprzedsiębiorców, a kończąc na wszystkich firmach w trzecim roku.
 • Likwidacja 15 podatków, w tym podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku cukrowego, opłaty uzdrowiskowej.
 • Obniżenie cen paliw poprzez redukcję podatku VAT, akcyzy i opłaty paliwowej oraz likwidację opłaty emisyjnej.

 

Czego oczekują przedsiębiorcy od rządu po wyborach?

– "W propozycjach większości partii trudno doszukiwać się zapowiedzi ułatwienia dostępu do finansowania. Jednym z istniejących problemów są też zakazy cesji wierzytelności, które mogą utrudniać działalność gospodarczą, a także dostęp do finansowania dla małych firm. Postulaty zniesienia zakazu cesji są podnoszone od lat przez organizacje przedsiębiorców. Być może po wyborach, któraś z partii wsłucha się w te głosy, co długofalowo może przysporzyć jej zwolenników" – komentuje Jerzy Dąbrowski, wiceprezes Finea, firmy mikrofaktoringowej dla MŚP.

– "Przedsiębiorcy oczekują też konsekwentnych działań zmierzających do obniżenia inflacji, która obecnie uderza w wiele branż np. transportową, budowlaną czy handel. Wielu prowadzących biznes jest z tego powodu na granicy upadku. Konkurencja nie pozwala im na podnoszenie cen, a marż nie da się obniżać bez końca. Natomiast z satysfakcją należy przyjmować wszystkie zapowiedzi ułatwień w prowadzeniu biznesu np. modernizację KRS i większe możliwości dokonywania zmian on-line. Wielu przedsiębiorców od lat korzysta z elektronicznej księgowości i niektóre operacje urzędowe zostają w tyle za obecnymi realiami i potrzebami" – mówi Kamil Fac, wiceprezes Faktura.pl

Przedsiębiorcy to około 14 proc. elektoratu, czyli 2,5 mln osób.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz