PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweRegion Warmii i Mazur w opinii przedsiębiorców
biznes na Warmii i Mazurach

Region Warmii i Mazur w opinii przedsiębiorców

przez Biznesowe materiały prasowe

Trwający od czasów pandemii, a pogłębiony wojną w Ukrainie, kryzys gospodarczy, wymaga od gospodarzy poszczególnych regionów wzmożonych wysiłków na rzecz ożywienia lokalnej gospodarki. Aby wygrać wyścig o nowe inwestycje, trzeba zbudować rozpoznawalną i atrakcyjną dla inwestorów markę regionu. Wie o tym Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który właśnie zakończył trwającą 14 miesięcy kampanię promującą region, zrealizowaną w ramach projektu "Promocja gospodarcza Warmii i Mazur 2020+", a ukierunkowaną właśnie na tę grupę. Czy warto prowadzić biznes w województwie warmińsko-mazurskim? Wyniki najnowszego badania wskazują dużą zmianę w postrzeganiu Warmii i Mazur w świadomości przedsiębiorców.

 

Przedsiębiorcy o województwie warmińsko-mazurskim

Z badania przeprowadzonego w lutym 2022 roku*1 wśród przedstawicieli przedsiębiorców i top managementu firm z całej Polski wynikało, że spontaniczne skojarzenia z Warmią i Mazurami dotyczyły głównie walorów przyrodniczo-krajobrazowych i nawiązywały do turystyki. Odnotowano, że region wzbudza w respondentach głównie pozytywne emocje i jest przez nich postrzegany w dobrym świetle – aż 63% badanych uznało go za "atrakcyjny". Jeśli chodzi o to, z jakimi markami łączyli warmińsko-mazurskie, to z udzielonych odpowiedzi można wywnioskować, że z Warmią i Mazurami najczęściej kojarzeni są producenci żywności – wyrobów drobiarskich, mleka oraz produktów mlecznych i nabiałowych. Z kolei branżą, z którą najczęściej wiązali warmińsko-mazurskie była turystyka, co nie pokrywało się z ich odpowiedziami dotyczącymi wskazywanych marek, ponieważ żaden z badanych nie wymienił marki reprezentującej właśnie tę branżę w województwie warmińsko-mazurskim. Ankietowani mieli podzielone opinie dotyczące rozwoju gospodarczego województwa. Postrzegane było ono zarówno jako region powolnego (18,3%), jak i dynamicznego (17,7%) rozwoju gospodarczego. Wpływ na takie stanowisko respondentów ma przede wszystkim rozwój branży turystycznej, który przez część badanych postrzegany był jako czynnik napędzający rozwój gospodarczy, a przez pozostałych – jako spowalniający takowy rozwój. Sytuacja gospodarcza na Warmii i Mazurach najczęściej postrzegana była jako podobna do sytuacji gospodarczej całej Polski. Atrakcyjność województwa warmińsko-mazurskiego pod kątem możliwości inwestycyjnych również oceniana była najczęściej jako podobna do innych polskich regionów.

 

Przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach

Po roku od pierwszego badania przedsiębiorców z całej Polski, po okresie intensywnych działań wspierających przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach, wzrósł odsetek osób identyfikujących województwo z dynamicznym rozwojem gospodarczym*2 (z 17,7% do 21,7%). Co istotne, wyraźnie wzrósł również odsetek badanych, którzy uważają, że sytuacja gospodarcza warmińsko-mazurskiego jest lepsza w stosunku do sytuacji gospodarczej całej Polski (z 8% do 18,3%). Nie zmieniło się jednak to, że wśród cech wyróżniających ten region na tle Polski pod względem gospodarczym ankietowani najczęściej wymieniali turystykę.

W porównaniu do pierwszej fali badania, w II fali odnotowano wzrost odsetka respondentów twierdzących, że Warmia i Mazury są atrakcyjne z punktu widzenia inwestorów (wzrost z 32,3% do 41%). Co istotne, wyższy był również odsetek osób deklarujących ich większą atrakcyjność dla inwestorów w porównaniu do innych regionów. Zdaniem ankietowanych – niezależnie od terminu realizacji badania – duże znaczenie dla inwestycji w województwie warmińsko-mazurskim mają: atrakcyjność turystyczno-przyrodnicza miejsca oraz atrakcyjne tereny inwestycyjne.

 

Skąd tak pozytywna zmiana w postrzeganiu województwa warmińsko-mazurskiego?

Od marca 2022 r. do kwietnia 2023 r. województwo warmińsko-mazurskie prowadziło intensywne działania komunikacyjne, mające na celu zachęcenie przedsiębiorców do prowadzenia działalności gospodarczej w regionie przekonując, że dzięki priorytetowemu podejściu do ekologii, nowoczesnym technologiom oraz niespotykanej czystości powietrza "Kraina Tysiąca Jezior" jest najlepszym miejscem do życia, relaksu, ale również rozwoju biznesu. Kampania była prowadzona w Internecie, mediach społecznościowych, telewizji, radiu, prasie (w tym zagranicznej) oraz na kanałach influencerów.

W ramach kampanii wyprodukowano dwa spoty telewizyjne w dwóch wersjach językowych, które można było obejrzeć w czołowych stacjach telewizyjnych, takich jak TVN24, Polsat News, HGTV, a także na profilach YouTube i FB Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Kampania wybrzmiała również w topowych rozgłośniach radiowych tj.: RMF FM, Polskie Radio, Radio ZET. Gościła też na łamach prasy nie tylko polskiej (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Puls Biznesu, Polityka, Do Rzeczy i in.), ale i zagranicznej: niemieckiej (Wirtschafts Woch, Handwerk Magazin), hiszpańskiej (El Economista, Economia 3), francuskiej (Challeneges, The Good Life), duńskiej (Børsen Newspaper, Berlingske), fińskiej (Lapin Kansa, Talouselämä) i szwedzkiej (Privata Affärer, Affärsvärlden). Natężona kampania trwała również w social mediach tj.: Facebook, LinkedIn, You Tube, w tym na Instagramie 8 influencerów związanych z Warmią i Mazurami, a publikowane treści skierowane były nie tylko do odbiorców z Polski, ale i z zagranicy. Ponadto innowacyjna reklama outdoorowa w technice 3D z wykorzystaniem komponentów z recyklingu pod hasłem "Zobacz swój biznes na Mazurach" jest obecna na ulicach polskich miast, komunikując, że województwo warmińsko-mazurskie jest atrakcyjnym miejscem do pracy, relaksu i życia.

 

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego wspiera przedsiębiorczość w regionie

Wśród działań Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego podejmowanych na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w regionie można też wyróżnić m.in. stały rozwój serwisu invest.warmia.mazury.pl, który stanowi kompleksowe źródło informacji zarówno dla inwestorów zainteresowanych ulokowaniem kapitału w regionie, jak i eksporterów. Serwis zawiera m.in.: ogólnodostępną bazę ofert inwestycyjnych, wraz ze szczegółowym opisem i zdjęciami terenów czy nieruchomości, a także "Przewodnik inwestora", który w jasny sposób podpowiada, jak sprawdzić uwarunkowania środowiskowe i Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego, a następnie podsumowuje kluczowe składowe procesu przygotowania, przeprowadzenia i odbioru budowy. Władze regionu organizują też liczne wydarzenia o charakterze biznesowym skierowane do różnych grup docelowych, które przyczyniają się do zwiększenia konkurencyjności oraz podniesienia wartości gospodarczej i inwestycyjnej obszaru województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Biznes na Warmii i Mazurach

W podanym okresie województwo umocniło swoją pozycję w obszarze 4 inteligentnych specjalizacji regionu, wskazanych w strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa do roku 2030: ekonomii wody, żywności wysokiej jakości, sektorze drzewno-meblarskim oraz tzw. zdrowym życiu. Koncentracja na wyżej wymienionych dziedzinach gospodarki, opartych o zasoby naturalne, ma na celu pomoc inwestorom w rozwoju ich przedsiębiorstw. Specjalizacja "ekonomia wody" napędza turystykę, rekreację i powiązaną z tym infrastrukturę, jak na przykład przemysł jachtowy czy produkcję maszyn wykorzystujących cięcie wodą. "Żywność wysokiej jakości" wspiera produkcję i przetwórstwo zdrowej i wysokiej jakości żywności, a także chów i hodowlę zwierząt, produkcję maszyn rolniczych oraz przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów porolniczych, zaś "drewno i meblarstwo" proekologiczną gospodarkę leśną, produkcję mebli oraz sprzedaż i przetwórstwo drewna. Zróżnicowane kierunki prowadzenia działalności gospodarczej świadczą o bardzo dużym potencjale inwestycyjnym regionu. Warto dodać, że województwo aktywnie monitoruje rozwój kolejnych branż opartych na wiedzy, które w przyszłości mogą zostać określone mianem inteligentnych specjalizacji. "Zdrowe życie" wspiera zaś obszary dotyczące m.in. usług: medycznych, uzdrowiskowych, rehabilitacyjnych, produkcję sprzętu medycznego, biotechnologię czy produktów i usług związanych z ochroną środowiska na rzecz zdrowego życia ludzi.

 

Potencjał województwa warmińsko-mazurskiego dla przedsiębiorców

Podsumowując: przedsiębiorcy coraz częściej dostrzegają potencjał Warmii i Mazur, jako miejsca, w którym można z jednej strony rozwijać swój biznes, a z drugiej spędzać wolny czas po pracy w pięknym otoczeniu jezior i lasów. Z kolei województwo jest otwarte na nowych inwestorów, zapewniając im doradztwo w przygotowaniu inwestycji oraz pomoc nawiązywaniu kontaktów z partnerami gospodarczymi, a także promuje potencjał gospodarczy Warmii i Mazur w kraju i za granicą.

 

Popularny portal biznesowy to pierwsze źródło informacji dla przedsiębiorców i ludzi biznesu.

 

Materiały prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

*1 Badanie "Zmiana postrzegania województwa warmińsko-mazurskiego" 1 fala badania w lutym 2022 r. na kwotowo dobranej, ogólnopolskiej próbie badawczej składającej się ze 105 przedsiębiorców i 195 przedstawicieli top managementu firm spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

*2 Badanie "Zmiana postrzegania województwa warmińsko-mazurskiego" 2 fala badania w maju 2023 r. na kwotowo dobranej, ogólnopolskiej próbie badawczej składającej się ze 105 przedsiębiorców i 195 przedstawicieli top managementu firm spoza województwa warmińsko-mazurskiego.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz