PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweSilver generation zdobywa rynek
Silver Generation i biznes

Silver generation zdobywa rynek

przez Biznesowe materiały prasowe

Według danych ONZ, do roku 2050 średni oczekiwany czas życia przekroczy 77 lat i wydłuży się o 7 lat*1. Do roku 2050 udział osób w wieku 60+ w ogólnej światowej populacji ludności ma przekroczyć 21 proc. (w 2017 r. było to około 13 proc.), przy czym – według szacunków – Europa będzie najszybciej starzejącym się regionem świata. Jakie potrzeby konsumenckie mają seniorzy? Kto je spełni? I jak będzie, za kilka lat, wyglądała srebrna gospodarka, która już dziś rośnie na naszych oczach?

 

Seniorzy silną grupą zawodową

– "Z danych GUS wynika, że liczba osób w wieku powyżej 65. roku życia wzrośnie do 23,2 proc. całego społeczeństwa w 2035 r.*2 oraz do 32,7 proc. w 2050 roku. Z kolei odsetek osób w wieku 85+ zmieni się odpowiednio z 3,1 proc. do 6,1 proc.*3 – Pamiętajmy, że zmiany w strukturze demograficznej wymuszają również zmiany gospodarcze. Przysłowiowi "silversi", czyli osoby w wieku 65+ są grupą konsumentów, która rośnie coraz szybciej. Zarówno firmy, jak i sektory gospodarki, które są skoncentrowane na zaspokajaniu potrzeb osób starszych, w najbliższych dziesięcioleciach, będą rosły dynamicznie" – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. O seniorach, którzy stanowią coraz silniejszą grupę nabywczą, mówi się w kategoriach "silver economy", a nawet "silver tsunami".

 

Dzisiejszy senior kupuje coraz więcej online

Współcześni emeryci surfują odważniej w sieci niż ich koledzy jeszcze dwie dekady temu. Pandemia przyspieszyła ten proces, więc coraz większa liczba emerytów musiała przełączyć się na "życie online". Z danych GUS wynika, że aż 86 proc. pokolenia "silversów" to osoby, które korzystają z Internetu codziennie. W raporcie “Pokolenie Silvers w e-commerce 2022" możemy przeczytać, że emeryci surfujący w sieci najczęściej korzystają z bankowości internetowej (58 proc.), robią zakupy online (55 proc.), czytają i odpisują na maile, a więc korzystają ze swojej poczty e-mail (52 proc.) oraz z mediów społecznościowych (47 proc.)*4. Z powyżej wspomnianego raportu wynika również, że połowa z emerytów wydaje na zakupy online średnio 100-300 zł w ciągu pół roku, co piąta 300-700 zł, a co dziesiąta powyżej 1000 zł. Najczęściej emeryci kupują przez Internet odzież (49 proc.), produkty farmaceutyczne (39 proc.), kosmetyki i perfumy (37 proc.), sprzęt RTV i AGD (36 proc.), książki, bilety i płyty(34 proc.), obuwie (34 proc.)*5. Na dodatek 34 proc. emerytów (podczas zakupów online) realizuje szybkie płatności online, 17 proc. płaci blikiem, 15 proc. kartą, a 16 proc. w dniu dostawy. Aż 90 proc. seniorów deklaruje, że nie miało problemu z płatnością online, a ich poziom zadowolenia podczas zakupów online przekracza 93 proc*6.

 

Potrzeby senioralne zmieniają się

Na przestrzeni ostatnich można obserwować zmiany w środowisku senioralnym. Emeryci coraz chętniej wybierają aktywny wypoczynek, lubią surfować w Internecie, dokształcają się na Uniwersytetach Trzeciego Wieku, warsztatach czy przeróżnych kursach językowych. Zmiany zachodzą również w sferze zachowań konsumenckich.

– "Seniorzy coraz częściej oczekują indywidualnego podejścia do ich potrzeb, a jednocześnie, m.in. w wyniku prowadzonych kampanii społecznych i edukacyjnych, stają się coraz bardziej uważni i świadomi praw, które im przysługują. Coraz chętniej poszukują dodatkowych informacji o produktach i usługach czy korzystają z możliwości reklamacji. Warto podkreślić, że emeryci są dużo bardziej wymagającą grupą nabywców, często bowiem, ze względu na wiek i wynikające z niego ograniczenia, potrzebują więcej czasu na podjęcie decyzji zakupowej, dokładniejszej informacji i większej pomocy ze strony sprzedawcy" – wyjaśnia Robert Majkowski z Funduszu Hipotecznego DOM.

 

Silver economy jako rosnąca siła nabywcza

Jeszcze 2015 roku Bank of America Merrill Lynch szacował wartość "silver economy" na 7 bilionów dolarów rocznie, co czyniło ją trzecią co do wielkości gospodarką na świecie*6. W roku 2020 roku prywatna siła nabywcza osób w wieku 60+ osiągnęła już wartość 15 bilionów dolarów na całym świecie. Przyjrzyjmy się rynkowi polskiemu. Z prognoz analityków GfK, opisanych w raporcie z badania "Silver Generation" wynika, że do 2035 roku udział grupy konsumentów zwanej umownie "silver generation" w całkowitej wartości zakupów dokonywanych przez polskie gospodarstwa domowe wzrośnie do 36,9 proc.*7. Rosnącą siłę nabywczą "silver generation" i zmiany w zachowaniach konsumenckich seniorów obserwują i coraz bardziej doceniają przedsiębiorcy. Wśród przykładów sektorów i branż, odnoszących znaczące korzyści ze srebrnej gospodarki, najczęściej wymienia się oczywiście dobra konsumpcyjne, zdrowie (w tym sprzęt medyczny i rehabilitacyjny, farmaceutyki i e-zdrowie) oraz wellness i urodę. Nie wolno jednak zapomnieć o coraz szybciej rozwijających się usługach i produktach z dziedzin takich jak: bezpieczeństwo (monitoring czy ochrona mienia), kultura i edukacja (wspomniana wcześniej szeroka oferta zajęć uniwersyteckich i kursów dla seniorów), rozrywka i hobby, podróże (wycieczki, a nawet całe biura podróży dedykowane podróżującym seniorom), transport osobisty czy usługi finansowe.

[1] Dane statystyczne dotyczące świata, przytoczone są za Population Division, DESA, United Nations, www.unpopulation.org

[2] GUS, Prognoza ludności na lata 2008-2035

[3] GUS, Prognoza ludności na lata 2014-2050

[4] https://polskabezgotowkowa.pl/sites/all/themes/awesomeit/files/dane/Raport_Pokolenie_Silvers_w_ecommerce_maj-2022.pdf

[5] Tamże.

[6] Raport “Pokolenie Silvers w e-commerce 2022"

[7] https://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/rosnaca-populacja-silver-generation-coraz-wazniejsza-w-strategiach-handlowcow-i-producentow-fmcg/

 

Biznesowe materiały prasowe. Źródło: newseria.pl.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz