PolecanyBiznes.plWiadomości biznesoweSprawdź, jak zredukować koszty w przedsiębiorstwie. Zrób audyt technologiczny
jak zredukować koszty w przedsiębiorstwie

Sprawdź, jak zredukować koszty w przedsiębiorstwie. Zrób audyt technologiczny

przez Biznesowe materiały prasowe

Oprócz klasycznej analizy due diligence stanu prawnego i finansowego, warto w ramach cyklicznej weryfikacji stanu organizacji zadbać o analizę kondycji technologicznej firmy. Audyt technologiczny, bo o nim mowa, jest niezwykłą szansą dla firm, dając w efekcie możliwość znalezienia oszczędności i redukcję kosztów. W jaki sposób audyt technologiczny wpływa na finanse przedsiębiorców?

 

Czym jest audyt technologiczny?

Audyt technologiczny umożliwia:

  • identyfikację ciągłości procesów produkcyjnych, ich odchyleń, anomalii i zakłóceń,
  • przegląd sprawności ciągów technologicznych, rozpoznanie grup ryzyka przyszłej awarii czy usterki (np. korozja zewnętrzna i wewnętrzna),
  • przegląd punktów stycznych współpracy pracowników i maszyn (analiza chronometraży, wykorzystania narzędzi,
  • statystyk i wskaźników wydajnościowych).

 

Mając wiedzę na temat funkcjonowania tych obszarów, firma może zidentyfikować te miejsca, w których – poprzez wprowadzenie zmian – da się zredukować koszty. Audyt technologiczny to również zestaw cyklicznych zadań dla ekspertów poza zakładem produkcyjnym. To ciągła analiza otoczenia danej organizacji w odniesieniu do nowości technologicznych, wariantów modernizacji i rozbudowy zakładu, a także standardu i praktyk stosowanych w danym zakładzie w konfrontacji z branżą i konkurencją. Wreszcie to stała kooperacja z zespołami projektantów i marketerów odpowiedzialnych za kreację rozwiązań nowych produktów i wyrobów, a zatem nowych inicjatyw wpływających na konieczność przezbrojenia, dobudowy lub wymiany starych urządzeń na nowe.

 

Jedyną stałą jest zmiana

Tendencją obserwowaną w szczególności wśród spółek z tradycyjnych sektorów przemysłowych, jest brak rewizji i dostosowania raz przyjętej strategii technologicznej do zmieniającego się otoczenia. Tymczasem u podstaw audytu technologicznego leży "święta piątka" obszarów badawczych, od których należy rozpocząć i osadzić działania audytorskie. Mowa o obszarze strategii, technologii, B+R i innowacji oraz finansach.

– "Biznesowa strategia firmy determinuje kierunki technologiczne obrane przez firmę, tj. adekwatność stosowania danej technologii, uwarunkowania makroekonomiczne stosowania danej technologii czy obecność konkurencji. – Audytowi warto poddać możliwości dalszego rozwoju technologii, transferu technologii pomiędzy zakładami, obszary własności intelektualnej do technologii, w tym sposoby i warunki, na jakich korzysta się z technologii, kwestię niezależności technologicznej" – doradza Paweł Uss z CBRTP.

Nieodłącznym elementem technologii jest innowacja oraz B+R, które dla polskich przedsiębiorstw przez ostatnie dekady stanowiły niski, jeśli nie najniższy priorytet.

– "Tymczasem to właśnie te obszary decydują o przewagach konkurencyjnych i dalszym bycie organizacji na rynku. Audytować zatem należy również zakresy działalności B+R, opcje kooperacji z zewnętrznymi hub’ami B+R, możliwości finansowe prowadzenia ryzykownych prac badawczych i testowych, a także gotowość i dojrzałość innowacyjną zakładu, funkcjonujące procedury, a przede wszystkim źródła innowacji tj. produkt, usługa, proces" – zauważa Paweł Uss.

Poza wspomnianym obszarem marketingowym, tak często deprecjonowanym w aspekcie innowacyjności technologicznej, ważną rolę w procesie audytu pełnią funkcje operacyjne – tj. technologie informacyjne, operacje sprzedażowe, standardy jakościowe – a także trendy ekologiczne i środowiskowe.

Przeprowadzenie audytu w tak szerokim spektrum, mimo długotrwałego procesu, może przynieść wiele korzyści, warto więc zwrócić uwagę na tę możliwość w celu zoptymalizowania swoich procesów i zwiększenia efektywności. Kto powinien go wykonać? Zdaniem eksperta Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A., z audytu technologicznego powinny skorzystać zwłaszcza firmy z obszaru produkcji, z branży motoryzacyjnej czy budowlanej.

 

Kiedy wykonać audyt w firmie z sektora produkcyjnego?

Jeśli przedsiębiorstwo planuje wdrożenie nowych technologii, takich jak automatyzacja procesów, robotyka czy systemy monitoringu, warto przeprowadzić audyt technologiczny. Audyt pomoże zidentyfikować obszary, w których wprowadzenie tych technologii przyniesie największe korzyści i oszczędności kosztów.

– "Istnieje kilka sytuacji, w których firmy powinny przeprowadzić audyt technologiczny. Jeżeli przedsiębiorstwo ma problemy z efektywnością operacyjną, takie jak zwiększone koszty produkcji, opóźnienia w dostawach czy niskie wskaźniki wykorzystania zasobów, audyt technologiczny może pomóc w zidentyfikowaniu przyczyn tych problemów i zaproponowaniu odpowiednich rozwiązań. Dzięki uzyskanym danym, firmy z sektora produkcyjnego mają ogromne możliwości redukcji kosztów, zwiększenia produkcji i zminimalizowania błędów" – uważa Paweł USS z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

A dlaczego warto zdecydować się na zmiany w firmie? Roboty przemysłowe są w stanie wykonywać zadania o większej prędkości i precyzji niż ludzie, co prowadzi do zwiększenia wydajności produkcji. Automatyzacja procesów umożliwia również ciągłą i niezawodną pracę bez przerw i zmęczenia, co skutkuje wzrostem produktywności.

 

Kiedy branża automotive potrzebuje audytu technologicznego?

Motoryzacja jest branżą, w której stale pojawiają się nowe technologie i innowacje. Przed wdrożeniem nowych technologii, takich jak elektryfikacja pojazdów, autonomiczne systemy jazdy czy nowoczesne systemy bezpieczeństwa, audyt technologiczny może pomóc w ocenie gotowości firmy do wdrożenia tych zmian i identyfikacji obszarów, które wymagają dostosowania.

Kiedy jeszcze konieczny jest audyt? W przypadku restrukturyzacji produkcji, np. zmiany linii produkcyjnych, wprowadzenia nowych modeli samochodów czy relokacji zakładu. Audyt pomoże również ocenić, czy infrastruktura i technologie są odpowiednie do nowych wymagań produkcji.

– "Motoryzacja jest branżą, która prężnie się rozwija i wdrażanie nowoczesnych technologii jest konieczne. Na pewno warto wykonać audyt technologiczny przed wdrażaniem nowych rozwiązań, a także w przypadku restrukturyzacji. Słabe wyniki finansowe powinny mobilizować firmy do szukania powodów, dlaczego wyniki są takie, a nie inne i co możemy zrobić, by zredukować koszty i zwiększyć wydajność" – dodaje Paweł Uss z Centrum Badań i Rozwoju Technologii dla Przemysłu S.A.

 

Audyt technologiczny w firmie budowlanej. Dlaczego warto?

Audyt w firmie z sektora budowlanego może być przeprowadzony w różnych okolicznościach, w celu oceny i optymalizacji działań firmy. Istnieje kilka sytuacji, w których warto rozważyć wykonanie audytu. Przede wszystkim, audyt technologiczny może być przydatny przed rozpoczęciem nowego projektu budowlanego. Pozwala on ocenić zdolności i przygotowanie firmy do realizacji projektu, zapewniając wgląd w jej potencjał technologiczny oraz dostosowanie do wymagań projektu i terminów.

Audyt identyfikuje także obszary, w których można wprowadzić ulepszenia i usprawnienia, w celu osiągnięcia lepszej efektywności i wyników. Kolejną sytuacją, w której audyt może być korzystny, jest restrukturyzacja firmy budowlanej. Przebudowa linii produkcyjnych, zmiana procesów organizacyjnych czy wprowadzenie nowych technologii – audyt technologiczny pomoże w identyfikacji najbardziej efektywnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dzięki temu firma może lepiej przygotować się do zmian, zoptymalizować działania i osiągnąć lepsze wyniki.

– "W naszej działalności wielokrotnie spotykaliśmy się z sytuacjami, w których dalsze funkcjonowanie na rynku naszych klientów uzależnione było od niezakłóconej realizacji kontraktów z międzynarodowymi odbiorcami i kontrahentami. Dla tego typu partnerów jakakolwiek anomalia, symptomy spadku wydajności czy obniżenie jakości produktów, towarów stanowić może podstawę do rozwiązania kontraktu lub przeniesienia go na innego dostawcę np. do lokalnej konkurencji. Sukcesem jednego z naszych klientów była jego reakcja w najlepszym z możliwych momentów na zaobserwowany spadek wydajności produkcyjnej. Zaangażowanie naszych ekspertów w prace audytorskie pozwoliły na identyfikację źródeł problemu klienta, a następnie wykreowanie rozwiązania, które nie tylko pozwoliły na utrzymanie kontraktu międzynarodowego, ale także na wygenerowanie olbrzymich oszczędności z tytułu obniżenia brakowości produkcji, mniejszego zużycia surowca produkcyjnego oraz dwukrotny spadek cykli serwisowych maszyn wiążących się z przestojami produkcji. Każda branża, która na co dzień korzysta z technologii i ma przed sobą różne wyzwania, powinna zrealizować audyt technologiczny. Pomaga on zdefiniować obszary, które mogą być słabymi punktami organizacji. Znając je i wdrażając odpowiednie rozwiązania, firma zwiększa swoje szanse na sukces na konkurencyjnych i wymagających rynkach" – konkluduje ekspert.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz