PolecanyBiznes.plPorady BiznesoweZaangażowanie pracowników: jak mierzyć i budować relacje w miejscu pracy?
jak budować zaangażowanie pracowników w miejscu pracy

Zaangażowanie pracowników: jak mierzyć i budować relacje w miejscu pracy?

przez Biznesowe materiały prasowe

Rywalizacja o talent i lojalność pracowników staje się coraz bardziej zacięta w rzeczywistości biznesowej naszych czasów. Jednym z najważniejszych czynników determinującym sukces w biznesie jest zaangażowanie zespołu. Czym ono jest i jak je skutecznie mierzyć? Odpowiedzi na te pytania stanowią wyzwanie dla wielu firm i przedsiębiorców. Z tego poradnika dowiesz się, jak budować trwałe relacje w miejscu pracy, które przełożą się na zaangażowanie pracowników.

 

Co to jest zaangażowanie pracowników?

Zaangażowanie zespołu to nie tylko obecność w miejscu pracy czy wydajność w pracy. To głębsza więź pomiędzy pracownikami i firmą, zbudowana na wspólnej misji, zaufaniu i wartościach. Zaangażowanie pracownicze nie jest też jedynie kwestią godzin spędzonych w pracy. To stan umysłu, który obejmuje akceptację wartości firmy, zrozumienie jej celów oraz silne poczucie przynależności. Pracownik zaangażowany wyróżnia się zdecydowanie wyższą motywacją do pracy, co przekłada się na jego kreatywność i innowacyjne pomysły.

 

Zaangażowany pracownik to wyjątkowa wartość w biznesie

– "Zaangażowany pracownik to kapitał, którego wartość przekracza jedynie obecność fizyczną w miejscu pracy. Przede wszystkim, absencja wśród takich pracowników jest znacznie niższa, co przekłada się na stabilność zespołu i ciągłość działań organizacji. Statystyki wskazują, że osoby zaangażowane generują aktywną stratę o 35% niższą niż ich mniej zaangażowani współpracownicy. Ponadto, poziom wydajności oraz innowacyjności w firmie, gdzie pracownicy przejawiają zaangażowanie, może wzrosnąć nawet o 20-22%. Taki pracownik to nie tylko wykonawca zadań, lecz także źródło kreatywności, efektywności i pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. W dłuższej perspektywie przekłada się to na zyski firmy oraz rozwój jej potencjału" – podpowiada Magda Pietkiewicz, twórczyni platformy Enpulse, służącej badaniu zaangażowania pracowników.

 

Zaangażowanie w biznesie

Rola zaangażowania w biznesie znacznie wykracza poza indywidualną pracę pracowników. To wyraz umiejętności zarządzania organizacją, której zadaniem jest łączenie pracowników pracujących na różnych szczeblach oraz na różnych poziomach decyzyjnych. Zaangażowanie pracowników jest znakiem ich lojalności wobec firmy, a dodatkowo odgrywa zasadniczą rolę w kształtowaniu efektywności i rentowności przedsiębiorstwa. Zanim zrozumiemy istotę tej kwestii, powinniśmy przyjrzeć się jej przeciwnościom oraz zrozumieć metody i strategie budowania zaangażowania pracowników.

 

Przyczyny braku zaangażowania pracowników

Brak zaangażowania wśród pracowników może wynikać z wielu różnorodnych przyczyn. Wyliczyć wśród nich można brak poczucia sprawczości czy brak sensu wykonywanej pracy. Pracownicy, którzy nie rozumieją wartości swojej pracy i nie mają jasno sprecyzowanych celów, mogą odczuwać brak satysfakcji i zaangażowania. Nieodpowiednio stawiane oczekiwania, niewłaściwe wsparcie ze strony kierownictwa czy brak możliwości awansu i rozwoju zawodowego to także przyczyny, które obniżają motywację pracowników. Kolejna sprawa to brak uznania i doceniania czy niesprawiedliwe traktowanie.

 

Kultura organizacyjna firmy a zaangażowanie pracowników

Zasadniczą rolę w kształtowaniu zaangażowania pracowników odgrywa kultura organizacyjna przedsiębiorstwa. Niechęć do korzystania z urlopów, nadmierna presja i stres w miejscu pracy czy brak równowagi między życiem prywatnym i zawodowym także wpływają na obniżenie motywacji i zaangażowania. Każda firma jest wyjątkowa, a nawet niewielkie różnice i spory pomiędzy zespołami mogą być znaczące. W związku z tym w celu efektywnego budowania zaangażowania pracowników trzeba dopasować działania do charakterystyki zespołu oraz jego konkretnych potrzeb.

 

Narzędzia i strategie budowania zaangażowania pracowników

Istnieją pewne narzędzia, metody i strategie budowania zaangażowania pracowników, które ułatwiają skuteczne mierzenie i ocenę efektywności działań.

– "Platforma Enpulse koncentruje się na wykorzystaniu zwalidowanych kwestionariuszy. Ankiety składają się z zamkniętych pytań, co znacząco ułatwia ich zrozumienie i udzielenie odpowiedzi przez pracowników. Kluczowe jest tutaj zwalidowanie tych pytań, czyli ich statystyczna poprawność, aby faktycznie mierzyć to, co jest istotne dla zaangażowania pracowników. Oprócz tego ważne jest, aby poza pytaniami zamkniętymi pozostawić miejsce na otwartą wypowiedź, co pozwala doprecyzować informacje oraz zrozumieć kontekst i subiektywne doświadczenia pracowników w organizacji" – podkreśla ekspertka.

 

Holistyczne podejście do dbania o zaangażowanie pracowników

Dbanie o zaangażowanie pracowników wymaga holistycznego podejścia, które uwzględni różnorodne aspekty ich doświadczeń w miejscu pracy. Ważne jest określenie jasnych celów i oczekiwań, pozwalających zrozumieć sens wykonywanej pracy. Istotnym narzędziem – szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy pracownicy zwracają uwagę na możliwości rozwoju swoich kompetencji – jest zapewnienie szkoleń i możliwości rozwoju. Ogromnego znaczenia nabiera promowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym, a także wspieranie pracowników w korzystaniu z czasu na odpoczynek oraz dbanie o zdrową atmosferę w miejscu pracy. Bardzo istotne z punktu widzenia pracowników jest także ich docenianie, udzielanie konstruktywnego feedbacku czy słowa uznania i podziękowania.

 

Pracownik staje się ważny dla przedsiębiorcy

Firmy, organizacje i przedsiębiorstwa we współczesnych czasach zdają sobie sprawę, że zaangażowanie i motywacja pracowników są jednym z najważniejszych elementów w osiąganiu sukcesów biznesowych. Zaangażowany pracownik znacznie wpływa na efektywność firmy. A zrozumienie jego potrzeb, elastyczność i dostosowanie działań do potrzeb zespołu i konkretnych sytuacji w świecie biznesu to podstawa skutecznego przywództwa. Budowanie pozytywnej kultury organizacji opartej na wzajemnym zrozumieniu, współpracy, szacunku i zaufaniu stanowi podstawę do utrzymania wysokiego poziomu zaangażowania w firmie.

Powiązane artykuły

Napisz komentarz